– Vi opplever at sentrene våre har en sentral oppgave i å sikre adgang til nødvendige varer som dagligvarer og apotekvarer, og ellers til andre butikker og tjenester som får lov til å holde åpent, sier Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon .

Kjøpesenterkjedene lojale overfor tiltakene, men har oppfordring til myndighetene

Hans Jørgen Mørland i Scala Eiendom håper at myndighetene så snart som mulig revurderer stengte butikker som virkemiddel i kampen mot smitten. Alle de store kjøpesentereierne tar på største alvor de nye strengere smittevernreglene som Helsedirektoratet og FHI har innført for Oslo-området.

Av Odd Henrik Vanebo

Det fremgår av rundspørringen Retailmagasinet har gjort hos de ledende kjøpesentereierne i Norge: Olav Thon Gruppen, Citycon, Steen & Strøm og Scala Eiendom.

«Leietakerne flinke til å følge reglene»

– Citycon forholder seg til retningslinjene fra myndighetene, og har tillit til at smittevernet er ivaretatt i disse tiltakene.

Det poengterer kommunikasjonssjef Daniel Sellevoll overfor Retailmagasinet. Citycon har flere kjøpesentre i Oslo-område, også i Nordre Follo:

– Vi følger nøye med på de lokale retningslinjene som kommer fra Nordre Follo kommune og reglene fra nasjonale myndigheter som gjelder for de 25 kommunene på Østlandet. Vi opplever at sentrene våre har en sentral oppgave i å sikre adgang til nødvendige varer som dagligvarer og apotekvarer, og ellers til andre butikker og tjenester som får lov til å holde åpent.

Helt siden pandemien startet i mars har de jobbet med å bidra til å redusere smittespredningen. De vasker fellesarealene grundig, har informasjonskampanjer om smittevern rettet mot kundene, og de sørger for å ha antibac sentralt plassert på senteret. De kommer til å fortsette med å fokusere på trygg handel.

– Vi opplever at leietakerne er flinke til å følge reglene som kommer fra myndighetene. De har forholdt seg til ulike retningslinjer helt siden mars i fjor, og følger opp retningslinjene fra myndighetene denne gangen også, sier Daniel Sellevoll.

«Har i lengre tid vært forberedt»

Ketil Wold, COO (chief operating officer) i Steen & Strøm AS. uttaler:

COO Ketil Wold i Steen & Strøm

– Vi forholder oss til de forskrifter som er gjeldende, og har i lengre tid vært forberedt på et scenario med blant annet delvis stengte kjøpesentre. Det er en prioritet å ha tett og god dialog med respektive kommunale helsemyndigheter og administrasjon, slik at forskrifter som eventuelt oppleves utydelige kan diskuteres løpende slik at kjøpesenter og kommune definerer forskrifter likt med påfølgende implementering og gjennomføring. Vi opplever arbeidet med lokale myndigheter som godt, med den konsekvens at tiltak og gjennomføring på senter forløper med liten grad av usikkerhet knyttet til hva som til enhver tid er gjeldende.

«Kjøpesentrene ikke stengt»

– Scala og Scalas eiendommer slutter, som vi har gjort gjennom hele pandemien, opp om myndighetspålagte tiltak, og vi ønsker å gjøre alt vi kan for å sikre trygg handel for alle kunder, sier adm. direktør Hans Jørgen Mørland i Scala Eiendom.

I lys av den nyeste situasjonen mener han at det er viktig å presisere et par forhold:

Kjøpesentrene er ikke stengt. En stor del av deres leietagere er pålagt av myndighetene å holde stengt, mens andre kan fortsatt holde åpent – for eksempel dagligvare, apotek, optiker, dyrebutikker, servering, frisør m. fl.

Hans Jørgen Mørland blir adm. dir. i det sammenslåtte selskapet Scala Eiendom.

– Derfor er Scalas sentre ikke stengt, men de holdes åpent med et begrenset tilbud. Det betyr konkret at vi kjører med tilnærmet normale åpningstider, vi opprettholder smittevernstiltak som før og vårt personale er tilstede for leietagere og kunder på normal måte, sier Mørland.

– Samtidig så har jeg lyst til å si at jeg håper myndighetene så snart som mulig revurderer stengte butikker som virkemiddel i kampen mot smitten. Å presse handelen inn på færre flater med mindre åpningstid, er ikke godt smittevern. Å spre handelen og tilby mye plass må være det beste for å unngå trengsel, samtidig som det er det beste for kundene og for de som driver butikk at handelen får holde hjulene i gang. Vi forstår at tiltakene som er truffet nå er hastebeslutninger som handler om å få kontroll, men håper og forventer at dette justeres så snart myndighetene ser at stengte butikker har lite for seg i smittevernsammenheng, sier Scala-sjefen.

Etterfølger forskriftene

– Olav Thon Gruppen etterfølger selvfølgelig de nye forskriftene. Våre sentre får instrukser via vårt interne intranett, opplyser visekomsernsjef Ole-Christian Hallerud til Retailmagasinet.

Visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud i Olav Thon Gruppen
Powered by Labrador CMS