Norskand Prosjekt og Citycon har signert treårig rammeavtale, med opsjon på forlengelse. En avtale begge parter er fornøyde med. På bildet ser vi f. v. senior eiendomssjef Magne Eriksen og senior property manager Anders Brage Mikkelsen i Citycon, samt Pål Lien, daglig leder i Norskand Prosjekt.
Norskand Prosjekt og Citycon har signert treårig rammeavtale, med opsjon på forlengelse. En avtale begge parter er fornøyde med. På bildet ser vi f. v. senior eiendomssjef Magne Eriksen og senior property manager Anders Brage Mikkelsen i Citycon, samt Pål Lien, daglig leder i Norskand Prosjekt.

Norskand inngår rammeavtale med Citycon

Norskand har signert en treårig rammeavtale med Citycon om tilpasninger av butikklokaler.

Publisert

– Denne avtalen gir forutsigbarhet og trygghet for selskapet, og er et viktig kvalitetsstempel for oss.

Det sier en svært fornøyd Pål Lien, daglig leder i Norskand Prosjekt AS, som har spesialisert seg på å prosjektgjennomføring for detaljhandel.

Børsnoterte Citycon er en ledende aktør innen drift og utvikling av kjøpesentre i Norden og Baltikum. I Norge eier og håndterer selskapet rundt 30 sentre. Rammeavtalen gjelder alle de norske senterne og omhandler tilpasninger av butikklokaler.

Siden etableringen i 2003 har Norskand levert 1.200 butikklokaler landet over, de fleste ferdig innredet til varer i hyllene og oppkoblede systemer i tråd med kundenes konseptuelle kravspesifikasjoner.

Behovet er stort, alle kjøpesentre har naturlig nok stor byggeaktivitet i løpet av et år. Noen leietakere vokser, andre krymper, noen blir borte og andre kommer til med sine krav til arealer. Det betinger at butikklokaler må fornyes, slås sammen, deles etc. I inneværende år kommer Citycon til å gjennomføre over 100 leietakertilpasninger.

Langt samarbeid

Senior eiendomssjef, Magne Eriksen, og senior property manager, Anders Brage Mikkelsen,

i Citycon ser også fram til et nært og godt samarbeid med Norskand, og er trygge på at dette er en avtale begge parter er tjent med.

– Vi har jobbet med Norskand på en rekke prosjekter gjennom mange år, og vet hva de står for. Med denne rammeavtalen, er vi sikret at arbeidene med ombygginger og tilpasninger blir ivaretatt på beste måte og skjer i tråd med forskrifter og lovverk på nasjonalt nivå. Dette er en dynamisk tilnærming til et utleiemarked i stadig endring som styrker vår posisjon overfor leietakere i våre kjøpesentre, sier Eriksen.

– I tillegg sparer vi mye tid, supplerer Mikkelsen.

– Vi slipper lokale anbudsrunder for hvert prosjekt, og vi unngår å bruke egne ressurser på å sette oss inn i innfløkte byggeprosesser, hvor kravene stadig endres. Hos Norskand får vi én person å forholde oss til, som håndterer alt fra utredninger og byggesøknader til prosjektering og gjennomføring. Det gjør arbeidet enkelt og effektivt for oss.

Har apparat

At Norskand har velfungerende arbeidsmetoder, systemer og maler for denne typen arbeider, var også en avgjørende faktor for avtalen.

– Det er en krevende øvelse å skulle bygge om og rehabilitere butikklokaler i et senter med full aktivitet. Det er mange byggetekniske hensyn å ta, og det berører mange parter. Arbeidene krever derfor omfattende planlegging, dokumentasjon og kommunikasjon gjennom hele prosessen, slik at alle er oppdatert på eventuelle avvik, framdrift og overleveringsdato. At vi er et børsnotert selskap, utløser også egne krav til dokumentasjoner og rapporteringer som må ivaretas.

– Ikke sjelden oppstår det uforutsette utfordringer underveis, som krever rask

handling lokalt. Også det er Norskand gode på, påpeker Eriksen.

Glad for tilliten

Norskands daglige leder Pål Lien er glad for tilliten de er gitt gjennom denne rammeavtalen,

og sier han utelukkende har gode erfaringer med Citycon som oppdragsgiver og sentereier.

– Ved at vi har gjort jobbe for flere store og kjente butikk-kjeder og kjenner konseptene

inngående, sitter vi på mange måter på begge sider av bordet. Det gjør at vi kan være spot on, som igjen effektiviserer byggeprosessen vesentlig. I og med at vi er en liten organisasjon er vi svært fleksible og kan stille opp på kort varsel, sier han.

– Citycon er en framoverlent og attraktiv sentereier vi gjerne spiller på lag med, og vil gjøre vårt aller ytterste for å tilfredsstille deres forventninger og krav, understreker Lien.

Norskand

• Totalleverandør av prosjekt- og byggetjenester innen detaljhandel. Fokus på forutsigbarhet, avtalt pris og kvalitet, og kort nede-/byggetid.

• Vil tilby best og mest miljøvennlig løsning for nyetablering og ombygging av butikk og kontor i hele Norge, både for kjeder og enkeltstående, i kjøpesentre og andre forretningsbygg.

• Basert i Moss med sju ansatte, og benytter faste leverandører, underleverandører og entreprenører på oppdragene.

Citycon

• Børsnotert på NASDAQ Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moodys (Baa1) og Standard & Poors (BBB).

• Medlem av EPRA

• Størst innen kjøpesentre i Norden og ledende i Baltikum. Mer enn 165 mill. besøk hvert år.

• Eier og forvalter mer enn 40 urbane og bærekraftige kjøpesentre i Norden.

• Opererer i de største og raskest voksende byene i Norden

• Regionen er hjem for mer enn 25 millioner forbrukere med sterk kjøpekraft, og befolkningsveksten i området er blant de høyeste i Europa.

Powered by Labrador CMS