Citycons kampanjer for å hedre helter i lokalsamfunnet er nominert til Årets kampanje.
Citycons kampanjer for å hedre helter i lokalsamfunnet er nominert til Årets kampanje.

Løftet fram de lokale heltene – nominert til Årets kampanje

I løpet av fem uker tidlig på høsten i 2020 – det første pandemiåret – kjørte Citycon kampanjen Min helt hvor målet var å få fokus på helter i lokalmiljøet. Pandemien preget da samfunnet og handelen sterkt. Kampanjen er en av tre nominerte til Årets kampanje på Kjøpesenterkonferansen.

Publisert
Linnea Svennerstål er markedssjef i Citycon Norge.
Linnea Svennerstål er markedssjef i Citycon Norge.

De sju sentrene Herkules, Storbyen, Torvbyen, Kilden, Stovner, Kolbotn Torg og Oasen var omfattet av kampanjen.

– Vi ønsket å få fram de lokale heltene i sentrenes nærmiljø, forteller markedssjef Linnea Svennerstål i Citycon Norge til Retailmagasinet.

Fra Kilden Senter
Fra Kilden Senter

Mennesker som bistår med noe positivt og gjør en forskjell for andre i nærområdet skulle løftes fram i lyset.

Lokalt engasjement

Den første fasen av kampanjen dreide seg om å finne kandidater. Det ble nominert kandidater av begge kjønn og i alle aldre, privatpersoner eller organisasjoner, og både lokalbefolkningen og kjøpesentrene nominerte.

I neste fase ble alle nominerte vurdert og en vinner plukket ut for hvert senter. Kampanjen ga god respons. "Min helt" fikk totalt 277 nominerte "lokale helter".

– Det var i snitt 40 nominerte på hvert kjøpesenter, noe vi er fornøyd med. Det vitnet om et sterkt lokalt engasjement, sier Svennerstål.

Fra Stovner Senter
Fra Stovner Senter

I tråd med strategien

Nettsiden og digitale kanaler ble brukt i markedskommunikasjonen, noe som resulterte i hele 746.000 eksponeringer totalt.

I tillegg hadde de stor fysisk synlighet på sentrene.

– Tett samarbeid med nærmiljøet er en sentral del av Citycons strategi, noe som vi vet skaper engasjement blant våre kunder, leietakere og lokale organisasjoner. Kampanjen var helt i tråd med dette, avslutter Linnea Svennerstål.

Powered by Labrador CMS