Smittevern på senteret: Hadde utregningsmodellen klar

De nye skjerpede smitteverntiltakene som innebærer anbefaling om antallsbegrensning og adgangskontroll, er håndtert noe ulikt av de forskjellige kjøpesentergrupperingene. Citycon-sentrene i Grenland var godt forberedt.

Av Odd Henrik Vanebo

Det kommuniseres blant annet med plakatbukker inne på senteret.
Det kommuniseres blant annet med plakatbukker inne på senteret.

– Ja, vi visste på at slike tiltak kunne komme, så vi var godt forberedt. Vi hadde en utregningsmodell på plass som vi kunne hente frem igjen og enkelt kalkulere hvor mange mennesker som maksimalt kunne være inne på senteret om gangen, opplyser Bent Rosenberg, senterleder for Down Town i Porsgrunn og Herkules i Skien, til Retailmagasinet.

Synliggjør kontroll

– Modellen tar hensyn til både butikkareal og fellesareal, samt tar hensyn til plass som reduseres pga hyller/reoler og ting i fellesarealet som ikke kunne ryddes unna. Dette tallet blir nå brukt i plakatering ved alle inn- og utganger for å synliggjøre ovenfor kunder og ansatte at vi har kontroll på dette kravet. Vi har et avansert kundetellersystem som vi enkelt kan hente frem historiske tall for å vurdere risiko, men kanskje viktigst er at vi også kan hente frem øyeblikksbildet på antall besøkende, forklarer Rosenberg.

Intern kommunikasjon

Det andre tiltaket er internkommunikasjon med butikkledere der de orienterer om de nye retningslinjene, beskriver hvordan det vil påvirke butikkene og hvilke tiltak senterledelsen ber dem utføre i eget lokale.

– Det tredje tiltaket er samarbeidet med Securitas' vektere som er våre øyne og ører ute på senteret. De sørger for at vedtatte retningslinjer blir overholdt og skal varsle oss dersom det er behov for ytterligere midlertidige tiltak, sier Rosenberg.

Senterleder Bent Rosenberg
Senterleder Bent Rosenberg

– Makstallet er nok langt over det som til enhver tid er inne på senteret normalt, og vi forventer ikke at dette skal bli en utfordring. Vi legger mer vekt på å hjelpe våre gjester til å holde avstand og minne på at man ikke kan samles i fellesareal, forteller senterlederen.

De har hatt strenge tiltak en god stund nå og har lært seg å leve med det.

– Vi prøver å være best mulig forberedt på hva som skjer fremover, avslutter Bent Rosenberg.

Powered by Labrador CMS