Senterleder Kjell Arntsen forteller at City Syd skal oppgraderes fullt og helt.

City Syd flyr inn nytt klimaanlegg med helikopter

City Syd skifter ut hele klimaanlegget som har tjent ut sin tid etter 33 års drift. Delene til det nye klimaanlegget flys inn med helikopter.

Av Odd Henrik Vanebo

Ferdig montert vil det nye klimaanlegget koste eieren, Storebrand, mellom 20 og 40 millioner kroner.

Det opplyser senterleder Kjell Arntsen til Retailmagasinet. Alt som inngår i ventilasjon, aggregater og pumper, skal ut for å erstattes av et fullt moderne anlegg med helt nye komponenter.

– Eierne er helt klare på at City Syd skal oppgraderes fullt og helt. Klimaanlegget er bare starten, poengterer Arntsen. I neste omgang står belysning for tur. (Saken fortsetter under bildet.)

Helikopter viste seg å være billigste og beste transportform for å frakte alle deler til taket av City Syd.

Billigst med helikopter

Men å fly inn deler med helikopter virker ikke umiddelbart som den billigste transportløsning?

– Faktisk så er dette billigere og tidsbesparende når jobben er så stor og det er så mange deler som skal opp til taket og ned. Alternativet ville være å montere enn kjempekran, for delene skal jo inn via taket og dette hadde kostet mer og tatt mye lengre tid. Helikopter viste seg å være billigst og best. Rambøll og Bryn Byggklima er leiet inn for å håndtere hele jobben med full oppgradering av klimaanlegget, så det er i de beste hender, sier Arntsen.

Utskiftingen av ventilasjonen er bare begynnelsen av en full oppgradering av City Syd, og da blir det snakk om investeringer i hundremillionersklassen. Ikke for å bruke store penger for investeringens egen skyld, men innenfor en bærekraftstrategi og strategi for å banke kostnader for leietakerne.

Det dreier seg om betydelige investeringer med en mye lengre tidshorisont: å posisjonere City Syd for en ny generasjon etter å ha lagt bak seg en menneskealder, som er den generelle tidsenheten som tilsvarer tidsrommet mellom to generasjoner – 30–33 år. City Syd er 33 år i morgen 17.september

Prosjektet Trondheim Syd

Langsiktig inngår City Syd i prosjektet Trondheim Syd, som nå utredes for den fremtidige utviklingen av området rundt City Syd, på bydelen Tiller åtte kilometer sør for Midtbyen og Trondheim sentrum. Utviklingsområdet brukes i dag som parkeringsplass for kjøpesenteret.

Intensjonen er å utvikle det til et attraktivt og tett byområde med en blanding av funksjoner som boliger, kontor, næring og kultur. Planene legger opp til en utbygging på 85 000 kvadratmeter med ny bygningsmasse, noe som tilsvarer en utnyttelse på hele 216 prosent, og skal bl.a. gi 570 nye boliger. Senterets parkering flytter under jorden.

Powered by Labrador CMS