Oppsving i tilliten til egen og landets økonomi

I april øker forbrukertillitsindeksen (CCI) med 1,1 poeng til 9,8 poeng og er dermed på sitt høyeste nivå siden januar, viser den månedlige tillitsmålingen til Opinion. Etter nedgang i februar og mars, øker tilliten igjen.

Publisert

– Troen på egen økonomi kommende 12 måneder falt gradvis fra november i fjor til mars i år, noe som blant annet hadde sammenheng med varsler om høyere boliglånsrente, men øker markant i april og ligger nå over gjennomsnittet av de siste seks målingene. Denne indikatoren er på sitt høyeste så langt i år og er den indikatoren som i størst grad bidrar til økt samlet forbrukertillit i april, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

– Også indikatorene for troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet om 12 måneder er styrket i april sammenlignet med mars. I april er det 28 prosent som tror at landets økonomi vil være litt eller mye bedre om 12 måneder, mot 26 prosent i mars, mens 21 prosent tror den vil være litt eller mye dårligere, ned ett prosentpoeng fra forrige måned, sier Høidahl i Opinion.

Arbeidsledighetsindeksen har vært negativ i 14 måneder på rad, hvilket betyr at det er flere som tror at ledigheten vil være lavere enn høyere om 12 måneder. Ifølge NAV må vi nå tilbake til begynnelsen av 2009 for å finne like lav registrert arbeidsledighet.

– Spareindeksen, forbrukernes planer om å spare og dermed øke formuen sin de kommende 12 månedene, holder seg på et relativt lavt nivå og er betydelig lavere enn for ett år siden. Varsler om høyere boliglånsrente påvirker denne indikatoren. I april er det et flertall som tror at rentene på boliglån vil være høyere om 12 måneder, påpeker Henrik Høidahl i Opinion.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og sannsynligheten for sparing de kommende 12 månedene.

(Pressemeling)

Powered by Labrador CMS