Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Danskene er de mest tilfredse i Europa

Forbrukertilliten stiger markant på tvers av Norden.

Publisert

Det viser Nielsen NVs kundetilfredshetsindeks for tredje kvartal 2017.

Den største endringen ser vi i Finland, som hopper med hele 11 poeng, etterfulgt av Norge og Sverige med henholdsvis 8 og 4 poeng.

Fortsatt historisk høyt i Danmark

Danmark fastholder sine 115 poeng fra siste kvartal, som også var historisk høyt på denne siden av finanskrisen i 2008 og samtidig det høyeste nivået i Europa.

Til sammenligning, ligger Sverige, Norge og Finland nå på henholdsvis 98, 90 og 81 poeng.

Nielsen kundetilfredshetsindeks (CCI) er bygget opp omkring forbrukers syn på tre faktorer:

  • Syn på jobbmarkedet
  • Syn på deres personlige finansielle situasjon
  • Syn på om det er et godt tidspunkt å gjøre investisjoner/ kjøpe ting de mangler

Nordmenn mer positive på alle områder

Sammenlignet med tidligere undersøkelser, har nordmenn blitt mer positive på alle tre områdene, skriver Nielsen i en pressemelding. Jobbmarkedet virker lysere de neste 12 månedene for flere av oss. Sammenlignet med for ett år siden, mener 43 prosent av oss at utsiktene er gode eller svært gode; ett hopp på 14 poeng fra tredje kvartal 2016.

Synet på personlig finansiell situasjon har også forbedret seg fra i fjor, om enn ikke så tydelig som arbeidsmarkedet. 9 prosent av alle nordmenn ser sin personlige finansielle situasjon som svært god. Detter er en økning på 50 prosent fra i fjor.

Totalandelen som mener tidspunktet er godt eller svært godt for å gjøre investeringer er konstant fra i fjor, men sammensetningen annerledes. Der det for ett år siden kun var 6 prosent som mente at tidspunktet var godt, er det nå 10 prosent, skriver Nielsen.

Mer optimistisk enn gjennomsnittet

Felles for de nordiske landene er at vi er enige om at de respektive landene ikke er inne i en økonomisk resesjon: I Danmark, Sverige og Norge svarer hhv. 68, 69 og 71 prosent nei til at landet er i økonomiske nedgangstider. Finland skiller seg ut ved å være delt på midten i sin vurdering om ja eller nei til spørsmålet om økonomisk resesjon. Til sammenligning svarer 60 prosent av Europas samlede gjennomsnittsbefolkning at landet er rammet av resesjon. Det nordiske nivået ligger altså godt over det europeiske snittet.

(Pressemelding fra Nielsen)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Powered by Labrador CMS