Forbrukertilliten f.o.m. september 2007 t.o.m. november 2017. (Tabell: Opinion)

Økt tillit til egen og landets økonomi

Forbrukertilliten øker etter fall de to siste månedene

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) øker til 10,8 poeng i november, viser den siste målingen til Opinion.

CCI falt fra toppnoteringen 13,4 poeng i august til 12,2 poeng i september, og falt deretter videre til 9,1 poeng i oktober.

Økt tillitt til økonomien drar opp

CCI er nå 8,6 poeng høyere enn på samme tid i fjor, mens den ligger 1,1 poeng over gjennomsnittet av de 11 målingene som er gjennomført så langt i år, skriver Opinion.

– Det er først og fremst de to indikatorene som sier noe om tilliten til egen økonomi og landets økonomi kommende 12 måneder som bidrar til at forbrukertillitsindeksen øker i november. Begge disse delindeksene øker markant fra forrige måned, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Flere årsaker til oktober-fall

Høidahl tror fallet i forbrukertillit som ble registrert i oktober kan skyldes reaksjoner på forslaget til statsbudsjettet, hvor regjeringen la opp til lavere oljepengebruk fremover.

– I tillegg til at vi kan se fallet i sammenheng med fallet i boligprisene. Vi kan heller ikke se bort fra at tillitsfallet i forrige måned skyldes tilfeldigheter, sier han.

Lysere økonomiske utsikter

Når det gjelder tilliten til egen økonomi, er det kun i august det er målt høyere tillit i år. Også tilliten til landets økonomi ligger i november godt over gjennomsnittet av de 11 målingene som er gjennomført i 2017.

– Det er flere som tror landets økonomi vil være bedre enn dårligere om 12 måneder. Den relativt høye forbrukertilliten som er målt de siste månedene gjenspeiler stadige meldinger om lysere økonomiske utsikter, forventninger om vekst, lav arbeidsledighet og optimisme i næringslivet, sier Henrik Høidahl.

Flere planer om store kjøp

Parallelt med at CCI øker, øker også kjøpsindeksen, som sier noe om forbrukernes planer om å handle større forbruksgoder, bil og bolig. Det er sannsynlighet for kjøp av forbruksgoder som får et oppsving i november.

(Pressemelding)

Retailmagasinet kommer ut åtte ganger i året, og dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment. Vi gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Du kan abonnere på retailmagasinet.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Consumer Confidence Index (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertilliten er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til a) egen økonomi og b) landets økonomi de kommende 12 måneder, samt forventninger til c) egen sparing og d) arbeidsledigheten. Jo høyere CCI, jo mer villige vil forbrukerne være til å bruke penger på større innkjøp og investeringer som bil, bolig og fritidsbolig.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCI er under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).

(Kilde: Opinion)

 

Powered by Labrador CMS