Aslaug Koksvik er bransjedirektør byggevarehandel i Virke.

Byggevarehandelen vil falle i år

– Den sterke oppgangen i byggevaresalget ble i hovedsak drevet av proffmarkedet, og utviklingen skyldes særlig en unormal økning i prisene på trelast og andre byggevarer sammenlignet med året før, sier Aslaug Koksvik, bransjedirektør for byggevarehandel i Virke.

Medlemmene av Virkes markedsinformasjonsgruppe, som står for 95 prosent av den totale byggevarehandelen, omsatte for 55,6 milliarder kroner i 2021. Det er en økning på 11,4 prosent sammenlignet med 2020.

Stabilt privatmarked

Under koronaåret 2020 var det en kraftig vekst i salget til privatkunder, fordi folk var mer hjemme og brukte penger på hjemmet som ellers ville blitt brukt på reising og annet tjenestekonsum.

I 2021 stabiliserte privatmarkedet seg på et høyt nivå. Også her bidro høyere priser til å holde omsetningen oppe gjennom året. Samtidig var det noen geografiske forskjeller på grunn av smittevernstiltakene.

– I Oslo og Viken måtte mange varehus holde stengt i flere perioder i første halvdel av året på grunn av lokale smitteverntiltak. Dette gjorde at aktørene i regionen ble hardere rammet enn ellers i landet, sier Koksvik.

Mot svakere utvikling

De to pandemiårene har gitt uvanlige og kraftige utslag på byggevaremarkedet, men nå er det grunn til å tro at vekstratene vil falle.

– Når proff- og privatmarkedet har ligget på rekordhøye nivåer og flere av driverne som har stimulert oppgangen de siste årene reverseres, må vi forvente negative vekstrater fremover, sier Koksvik.

De siste årene har det vært flere eierskifter og oppkjøp i markedet, kombinert med høy organisk vekst. Det har gitt sterkere aktører.

– Virkes byggevarestatistikk viser at vi har noen landsdekkende kjeder med betydelige markedsandeler, men at det også er rom for mindre aktører med en mer regional profil å vokse i det norske byggevaremarkedet, avslutter Aslaug Koksvik.

Powered by Labrador CMS