Foto: Even Rise, Aktuell Sikkerhet
Foto: Even Rise, Aktuell Sikkerhet

Flere butikkledere stjeler på jobben

Ledere i handelsnæringen stjeler mer på egen arbeidsplass enn tidligere, det tas flere butikktyver over 60 år enn det tas ungdommer, og det er indikasjoner på økt sex-trakassering av kvinnelige butikkansatte. Dette er noen av funnene i Skan-kontrolls «Trendundersøkelse 2016».

Publisert

Det er Aktuell Sikkerhet som melder dette.

* 1 av 3 saker om internt lovbrudd er mot butikksjef eller person med overordnet ansvar. I 2014: 1 av 4.

* Færre mindre tyverier (nasking). I 2014 var antallet 5.585, mot 5.096 i 2015

* 31 prosent flere tyverier av varer verdt mer enn 2.000 kroner

* Flere innbrudd. 43, opp åtte fra i fjor. Størst økning i dagligvaren, vesentlig mot vareautomaten Vensafe. Nedgang i elektrobransjen)

Dette er noe av informasjonen analytiker Roger Stubberud har funnet i sitt arbeid med trendrapporten. Han er daglig leder i analyse- og rådgivingsselskapet Procope, og er mannen bak trendrapporten som er laget på oppdrag fra Skan-kontroll. Grunnlagsmaterialet er hentet fra Skan-kontrolls 6.500 registrerte kunder i dagligvare, elektro, tekstil, sport og jernvare, samt annen faghandel.

AS Skan-kontroll eier 51 prosent av Procope AS.

Stubberud har blant annet også hentet kunnskap gjennom dialog med ressurspersoner fra både handelsnæringen og politiet. Målet med den årlige trendrapporten er å bidra med beslutningsgrunnlag for fremtidige tiltak og prioritering, samt å synliggjøre utfordringer for blant annet politiet og handelsnæringens interesseorganisasjoner.

– Trendrapporten baserer seg både på kvantitativ og kvalitativ metode. Det understrekes at den ikke kan gi et fullstendig bilde av kriminalitetsutviklingen i handelsnæringen, blant annet fordi det finnes geografiske områder der verken Skan-kontroll eller kundene deres er representert. Men den er likevel den mest omfattende analysen i sitt slag, sier Stubberud.

Ungdommer mer lovlydige

Det er ifølge analytikeren gledelig å konstatere at ungdommen fortsatt lever opp til renomméet de har opparbeidet seg de siste årene. De blir mer og mer lovlydige, og for hvert år som går svekkes myten om at ungdom står for en stor andel av butikktyveriene i varehandelen.

– Aldersgruppen 30 til 39 år stjeler mest, men til manges store overraskelse står personer mellom 60 og 100 år for mer enn fem prosent av butikktyveriene. Til sammenligning er det registrert cirka to prosent i alderen under 15 år og cirka fire prosent i alderen mellom 15 og 17 år blant fjorårets gjerningspersoner. Det betyr at de over 60 år stjeler like mye som dagens unge under 18 år, sier han.

Blant undersøkelsens mest nedslående informasjon, er kriminaliteten blant varehandelens egne ansatte, spesielt i ledersjiktet. 2015 ble et år med økning av ledere som ble tatt for ulike lovbrudd mot egen arbeidsgiver.

Variasjon mellom bransjene

– Det er store forskjeller mellom både kjeder og bransjer. Noen har stålkontroll, mens andre ikke har internkontroll i det hele tatt. Spesielt ikke overfor personer i ledende stillinger. Derfor stjeles og svindles det mye blant medarbeidere i eget hus. Dette handler om alt fra underslag av omsetning, juks med returvarer, triksing med timelister, falske overtidstimer og stempling for hverandre. Alt for å få mer utbetalt i lønn, sier Stubberud. Han viser til at mange av sakene kan dreie seg om underslag av verdier for flere hundre tusen kroner og at mange av sakene kan ha pågått over flere år.

– Det er vanskelig å si om dette er en trend, eller om det er et resultat av endrede kontroller og rutiner. Men uansett er det ingen tvil om at disse lovbruddene kan avdekkes gjennom bedre internkontrollrutiner, og ikke minst gjennom HMS-arbeid hvor ledere i livskrise kan få oppfølging og rådgivning. Å være leder i varehandelen er en tøff og ensom jobb. Når det oppstår utfordringer i livet, er det få virksomheter som har en kultur og et system for dette, sier Stubberud.

Trakassering av kvinner

Oppfølging er det også grunn til når det gjelder økt bruk av vold og trusler mot spesielt kvinner på arbeidsplassen.

– I tillegg er det også indikasjoner på at det skjer en del seksuell trakassering av kvinner som arbeider i butikk. Det er grunn til å tro at dette er en type kriminalitet som sjelden blir anmeldt, men blir sett på som en del av det man må ”tåle” når man står i førstelinjen i en butikk, heter det i rapporten.

For Skan-kontroll er trendrapporten viktig for hvordan de skal jobbe videre med tradisjonelt svinnforebyggende arbeid. Samtidig understreker administrerende direktør Jørn Cato Olsen at det i tiden som kommer blir nødvendig å øke satsningen mot datakriminalitet. Dette er blant kriminalitetsområdene Stubberud advarer mot:

– Handelsnæringen er så langt jeg har funnet ut ikke veldig godt forberedt på datakriminalitet med alle de utfordringer det fører med seg. Handelsnæringen vil kunne bli hardt rammet i tiden fremover. Antall bedragerier og datainnbrudd vil garantert øke. Handelsnæringen har vært flinke på tradisjonell forebygging, men når det gjelder datakriminalitet tror jeg mange vil få seg en kostbar overraskelse om de ikke setter inn støtet for å forebygge ondsinnede dataangrep gjennom opplæring, gode rutiner og oppdaterte sikkerhetssystemer, sier Roger Stubberud.

Offentliggjøringen av trendrapporten skjedde under et fagseminar i regi av Skan-kontroll. Stabssjef Markus Grundtman i Stockholms-politiet redegjorde for trusselbildet som handelsnæringen i Sverige opplever, blant annet fra områdene hvor svenskenes nye landsmenn har overtatt områder og satt svensk lov til side. Professor Paul Larsson ved Politihøgskolen snakket om forskjellen mellom Norge og Sverige på tross av nærheten mellom landene, blant annet når det gjelder nevnte problemstilling, mens advokat Eva Jarbekk forberedte handelsnæringen på hvordan de blir påvirket av EUs nye regler om personvern.

Her kan du lese hva Kjedemagasinets søstermagasin Aktuell Sikkerhet skrev om fjorårets trendrapport, blant annet at butikkansatte stjal fra arbeidsgiveren for å få råd til å kjøpe nye pupper.

Powered by Labrador CMS