Den butikkansatte ble dømt for å ha stjålet tobakk fra butikken, men bare for en brøkdel av volumet han var blitt tiltalt for.
Den butikkansatte ble dømt for å ha stjålet tobakk fra butikken, men bare for en brøkdel av volumet han var blitt tiltalt for.

Butikkansatt stjal tobakk, men i dommen kokte det ned fra 1,5 millioner kr til 13 kartonger

En ansatt ved en dagligvareforretning i Buskerud er dømt til 60 dagers fengsel for tyveri av 13 kartonger og to pakker tobakk fra arbeidsgiver. Det var hva en opprinnelig sak om grovt tyveri av tobakksvarer for millionbeløp kokte ned til.

Av Odd Henrik Vanebo

Opprinnelig var altså saken mye større: Det grove tyveriet hadde pågått sin høsten 2018 til våren 2020. Det registrerte svinnet av tobakksvarer i denne perioden beløp seg til halvannen million kroner målt i innkjøpspriser, som ble krevd erstattet.

Oppklaringen skjedde ved at den ansatte til slutt ble tatt på fersk gjerning etter at bevis var fremskaffet etter montering av et eget overvåkningskamera, som avslørte tyveriet og tyven. Det dreide seg opprinneelig om en serie tyverier av sigarettkartonger og tobakkspakker for svart videresalg. ‘Bevisene’ i form av SMS-meldinger og innbetalinger på tiltaltes konto samsvarte også i tid med det registrerte tobakksvinnet. Under etterforskningen innrømmet tiltalte at ‘innbetalingene’ hadde gått til å betale spillegjeld.

Men, vel å merke, innbetalingene kom ikke av svart tobakksalg. Hans familie i hans opprinnelige fedreland var formuende, som ble dokumentert. Det var familiemedlemmer som hadde sørget for innbetalingene, noe et familiemedlem bevitnet. Som følge av krigen i hans hjemland var det ikke mulig å få overført penger til utlandet på ordinær måte; det ble derfor benyttet kurerer som brakte med seg kontanter. I tillegg kom noen private lån, som alltid ble gjort opp etter innskudd via kurer fra hjemlandet.

Dermed kokte saken ned til noen få tyverier fra arbeidsgiver, som var bevist ved ransakingen og på utvalgte videoopptak som avslørte tyven og noen få tyverier: 13 kartonger og to pakker.

Retten fant det ikke bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har stjålet tobakk for et beløp tilsvarende opprinnelig og senere korrigert beløp i tiltalen. Han måtte derfor frifinnes for grovt tyveri.

Dommen på 60 dagers fengsel ble betraktet som sonet ved utholdt varetekt. Saksomkostninger og erstatning for tyveriene ble derfor heller ikke idømt.

Powered by Labrador CMS