Alle Bunnpris-ansatte er pålagt å bruke munnbind.

Bunnpris-ansatte må bruke munnbind

Bunnpris har besluttet at alle ansatte i kjedens butikker skal bruke munnbind.

Av Odd Henrik Vanebo

Trond Wang

– Hovedregelen vår er at ansatte skal bruke munnbind for egen og andres sikkerhet. Det kan gjøres lokale tilpasninger eller unntak hvor det er gode grunner til det, opplyser Trond Wang, nasjonal driftssjef i Bunnpris til Retailmagasinet.

– Hva med de skjerpede smittevernanbefalingene om at butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll?

– Når det gjelder antallsbegrensninger, er det gjort en vurdering i hver enkelt butikk, i samråd med det lokale regionskontor. Her henger det plakat i inngangspartiet med hvilket maksantall som gjelder for den aktuelle butikken.

– Hvordan gjennomføres kontrollen?

– Alle butikker har en dedikert person som følger opp kundeantallet i butikk til enhver tid. Kundevert i inngangsparti brukes der hvor det er nødvendig for å sikre at maksantall ikke overstiges, enten gjennom dagen eller i perioder med stort trykk av kunder, svarer Trond Wang.

Powered by Labrador CMS