Bring Warehousing håndterer hele lageret til Kondomeriet: Mottak, plukking, pakking av varer til både privatpersoner, forhandlere egne butikker samt returer. Bestillinger som kommer inn før klokken 13.00 sendes ut samme dag, og 70 prosent av varene går i to ulike esker tilpasset postkasser.
Bring Warehousing håndterer hele lageret til Kondomeriet: Mottak, plukking, pakking av varer til både privatpersoner, forhandlere egne butikker samt returer. Bestillinger som kommer inn før klokken 13.00 sendes ut samme dag, og 70 prosent av varene går i to ulike esker tilpasset postkasser.

Outsourcet lager og logistikk

Høsten 2014 stod Kondomeriet ved et veiskille med sin lagervirksomhet: enten investere i nytt, større lager, eller gå ut i markedet og se etter samarbeidspartnere. Valget falt på outsourcing av hele lagerlogistikken til Bring Warehousing.

Publisert

Kondomeriet har ikke angret. Partnerskapet er fornyet for tre år.

– Vi hadde et mindre manuelt lager i samme bygg som vårt hovedkontor på Trollåsen i Kolbotn, og måtte konstatere at vi var i ferd med å vokse oss ut av dette, forteller Sanna Mingotti, logistikkoordinator og engrosansvarlig i Kondomeriet AS.

Sanna Mingotti, logistikkoordinator og engrosansvarlig i Kondomeriet, er fornøyd med samarbeidet med Bring Warehousing og har fornyet avtalen med tre år.
Sanna Mingotti, logistikkoordinator og engrosansvarlig i Kondomeriet, er fornøyd med samarbeidet med Bring Warehousing og har fornyet avtalen med tre år.

– Valget var: Skulle vi gå ut i markedet og se hva som fantes av lagerlogistikk, eller skulle vi selv investere i et nytt lager, kanskje et større lokale? Vi kom til at vi ville gå ut i markedet. Det resulterte i at vi landet på Bring Warehousing.

Fornøyd med partnerskapet

– Om vi er fornøyd med samarbeidspartneren? Vi har nylig forlenget avtalen med tre år, så svaret blir ja. Vi er fornøyd. Under kampanjer med sterkt varierende volumer, var vi svært sårbare mens vi hadde eget lager. I dag trenger vi bare å varsle Bring om at nå venter vi økte antall av visse artiklene som inngår i en kampanje. Det går bra, også på kort varsel. Bring tilfredsstiller vårt behov.

– Ved å overlate hele lagerlogistikken til Bring, har vi vært i stand til å vokse mer målrettet og styrt, utvidelse av sortimentet innbefattet. Som det er i dag, innebærer samarbeidet bare fordeler for oss.

– Altså ingen ulempe i det hele tatt?

– Det måtte være at vi mister noe av nærkontakten med vareflyten. Det vil si litt av den løpende kontrollen. Men så lenge Bring klarer å håndtere våre behov, går det bra. Men denne ulempen mer enn veies opp av at vi kan konsentrere oss om kjernevirksomheten, som er å styre lønnsomheten. Vi slipper å tenke på om vi må følge nøye med på alt som skjer ut fra lager. Skulle vi ha beholdt eget lager, måtte vi ha lagt opp til en mye nærmere kontakt mellom alle ledd i forsyningskjeden: Vi måtte ha hatt bedre kommunikasjon mellom hverandre, med beskjeder og oppfølging av samarbeidet i linjen.

– Hvordan organiseres kontakten med Bring?

– Vi har en driftsleder, Rune Martinsen som både kundeservice og jeg har løpende kontakt med. I blant har vi også dirkete kontakt med produksjon for oppfølgning og planlegning.

– Og hvordan håndteres returer?

– Bring håndterer returer som er uavhentet av våre nettkunder. Reklamasjoner tar vi hånd om selv.

– Hva med logistikk-kostnadene, blir de lavere ved outsourcing?

– Vårt største fokus i denne prosessen var ikke kostnaden. Vi ville finne en løsning som passet våre behov. Slik det ser ut i dag følger kostnaden volumene. Øker volumene øker kostnaden og motsatt., sier Sanna Mingotti.

Åsa Johansson er salgssjef i Bring Warehousing. Foto: Bring
Åsa Johansson er salgssjef i Bring Warehousing. Foto: Bring

Håndterer hele lageret

Salgssjef Åsa Johansson i Bring Warehousing opplyser at de håndterer hele lageret til Kondomeriet: mottak, plukking, pakking av varer til både privatpersoner, forhandlere egne butikker samt returer. Bestillinger som kommer inn før klokken 13.00 sendes ut samme dag, og 70 prosent av varene går i to ulike esker tilpasset postkasser.

Kondomeriet er én av flere større virksomheter som har lager hos Bring Warehousing på Berger. Andre store kunder er Eurosko og Orkla som har samlet flere av sine lagre hos Bring. Orkla-avtalen innebærer håndtering av lager- og distribusjonsvirksomheten til Orkla Confectionery & Snacks Norge, Orkla Health Norge, Orkla Foods Norge og Lilleborg.

Bring Warehousing er også blitt Euroskos nye sentrallager i Norden, og Eurosko-gruppen. Lageret til Euroskos datterselskap, Tilbehørshuset i Moss, har også flyttet sitt volum til Berger. Dermed samler konsernet logistikken for både sko og tilbehør, som skokrem, såler og lisser.

Markedsleder

– Hvor store er Bring i markedet for outsourcing av lagerlogistikk?

– Vi er markedsledende på warehousingområdet i Norge. Vår vekst er knyttet til den veksten våre kunder legger opp til, som vi tilpasser oss. Det er en av nøklene til vår egen vekst.

– De kritiske faktorene for at kjedene velger Bring som samarbeidspartner for lagerfunksjonen?

– Kundene er kjeder som også driver netthandel. De har inngående ordrer som formidles videre til oss, for at vi skal levere varene til rett sted til rett tid. Det er de avgjørende kritiske faktorene for å lykkes i markedet.

– Trenden i dag er å kunne konkurrere med stadig raskere leveranser, lett tilgjengelig utleveringssted og enkelhet ved returer. Når vi lykkes, skyldes det ikke minst at vi kan håndtere store volumer med mange produktvarianter spesielt under kampanjer med den bemanningen vi har. Det forutsetter naturligvis god kontakt med leverandøren – partneren i samarbeidet – så vi er forberedt til kampanjene når de starter.

– Kommer flere kjeder til å outsource disse tjenestene i fremtiden?

– Ja, det tror jeg. Deres kjernevirksomhet er jo å drive butikk, og skal de vokse, er de avhengige av gode partnere på pakkebehandlingen, som øker så kraftig at problemstillingen blir: Skal de gjøre alt selv? Det kan de selvsagt gjøre, men da går pakkebehandlingen litt på bekostning av kjernevirksomheten. Velger de å konsentrere seg om det de er bra på, blir Bring Warehousing en interessant samarbeidspartner.

– Det betyr likevel ikke at man behøver å outsource alt. Vi ser at de gjerne begynner med en del for å teste systemet. En kritisk faktor er ofte at de erkjenner det problematiske ved å ta bemanningen ved å kjøre hele pakkebehandlingen selv, med den store bølgegangen i behovet for bemanning som veksler mellom rolige perioder og store kampanjer, høy- og lavsesong, fremholder Johansson.

Hvor mye som settes ut, kategoriseres fra 1RPL opp til 5PL. Bring Warehousing er en 3PL-aktør som tar hånd om det meste av lagerlogistikken, det vil si ordrebehandlingen gjennom integrasjon av IT-systemer, pakkebehandlingen, levering og returer.

God dialog = godt partnerskap

– Hvordan bemanner dere for å kunne ta topper? Henter dere inn ekstrahjelp?

– For oss er pakkebehandlingen kjernevirksomhet. Vi er spesialisert på å kunne ta topper, og har en ekstremt god produktivitet. Når en partner varsler en kampanje med forventet ordreinngang, setter vi inn den bemanningen som trenges. Da kan det hende at vi kaller inne litt ekstrahjelp, men normalt klarer vi det med den faste bemanningen vi har. Vi har tre medarbeidere øremerket for Kondomeriet. Blir det en ekstra høy topp, kan vi sette inn noen av våre øvrige medarbeidere, som er trenet til nettopp å ta topper. Vi har et planleggingssystem for hver dag hvor alle topper legges inn.

– Når vi som partnere kjenner hverandres styrker og har en god dialog, får vi til et godt partnerskap, som med Kondomeriet, sier Åsa Johansson.

Powered by Labrador CMS