Åker E6 handelspark favner et tomteareal på totalt 160 mål og vil fullt utbygd fylles med 200.000 kvm BRA bygningsmasse, som primært vil huse plasskrevende handel, bl.a. med et nytt Biltema-varehus. (Foto: Tema Eiendom)

Fylkesmannen vil stoppe Biltema i Ringsaker

Fylkesmannen gir seg ikke og anker Ringsaker kommunes dispensasjon til Biltema for å etablere seg i Åker E6 handelspark, tidligere Ringsaker handelspark.

Publisert

For Biltema er det snakk om flytting fra de nåværende lokalene på Olrud. Området er regulert for plasskrevende handel. Problemet var at Biltemas vareutvalg ikke faller inn under denne kategorien, skriver Ringsaker Blad: Da Biltema søkte dispensasjon for å likevel kunne etablere seg i handelsparken med sitt sortiment, reagerte Fylkesmannen ved å fraråde dispensasjon. Men kommunen ga i april tillatelse til at Biltema kunne selge varer utover plasskrevende handel i handelsparken.

Fører til økt transportbehov

Det er denne dispensasjonen Fylkesmannen nå påklager med den begrunnelse at kommunen ikke har lagt tilstrekkelig vekt på statlige og regionale rammer og mål ved behandlingen av søknaden. Det anføres spesielt at etableringen vil føre til et økt transportbehov, ut over det som er påregnelig som følge av gjeldende reguleringsplaner i dette området. Kommunen har lagt vekt på at tiltaket er en relokalisering av en virksomhet som allerede er etablert på Olrud. Flytting av virksomheten vil imidlertid frigjøre et betydelig areal innenfor Olrudsenteret, og den totale handelsvirksomheten innenfor området vil dermed øke når det frigitte arealet fylles med nye virksomheter, heteer de i klagen.

Dag H. Bergby: – Enkelte fylkesmenn mener at vi skal holde til i mindre lokaler i kjøpesentre i bykjernen. (Foto: Biltema)

Fylkesmannen frykter også at en dispensasjon til Biltema vil være uheldig for jordressurser, ifølge RB.no.

Ingen ny problemstilling

Politisk motstand er ikke en ny problemstilling for daglig leder Dag H. Bergby i Biltema:

– Nei, ikke alle ønsker Biltema velkommen. Problemer med reguleringsforhold har stoppet eller forsinket byggingen av flere planlagte varehus.

– Enkelte fylkesmenn mener at vi skal holde til i mindre lokaler i kjøpesentre i bykjernen, og ikke i store varehus utenfor sentrum. Det ville fungert på 1980-tallet, men ikke i dag etter mange år med sortimentsglidning, sier Bergby. I dag selger vi alt fra kaffe til hydrauliske billøftere.

Mange av kundene handler så mye at de har behov for bil og tilhenger, og derfor kreves det gode parkeringsforhold, store varehus og alt på lager.

– Vi vet at kundene og de folkevalgte politikerne ønsker oss, og etableringene går som regel i orden når myndighetene har fått sett nærmere på saken, som for eksempel på Stord og i Egersund, fremholder Bergby.

I 100 innen 2028

En Biltema-etablering fører ofte til at flere andre butikker spretter opp i nærheten. I tillegg skapes nye arbeidsplasser.

– Det kan dreie seg om opp mot 100 nye arbeidsplasser i 2019. Selger vi mer, kan vi ansette flere. Det er en god sirkel, sier Dag Bergby.

Biltema legger opp til å bygge et varehus i Ringsaker på 7.500 kvm, som betyr at nye Biltema Hamar får samme størrelse som kjedens varehus i Gjøvik og Lillehammer.

I Norden har Biltema som mål å åpne et nytt konseptvarehus hver måned i 2019. For Norge er målet 100 varehus innen 2028.

Storhandel i Åker E6 handelspark

Det blir storhandel i dobbelt forstand ved utbyggingen av Åker E6 handelspark i Ringsaker. Her er det god plass til plasskrevende handel, i tillegg til veiservice og servering. Etter en investering på totalt tre milliarder kroner i handelsparken, dukes det for nettopp stor handel midt i Innlandet.

Åker E6, som eies av Tema Eiendom AS, favner et tomtearel på totalt 160 mål sør for IKEA Nydal, ved E6. Fullt utbygd får handelsparken 200.000 kvm BRA bygningsmasse. Bygningene skal primært huse plasskrevende handel. 

Innlandets største

Tema Eiendom AS er Innlandets største eiendomsselskap som driver utleie av næringseiendommer i 12 kommuner: Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Gausdal, Nord-Fron, Ringsaker, Stange, Elverum, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Nord-Aurdal kommune.

Selskapet eier og forvalter 100 eiendommer fordelt på ca. 290.000 kvm  bygningsmasse og med over 600 leieforhold.

Powered by Labrador CMS