Viveca Samuelsson, Head of Nordic Sales i Worldline
Viveca Samuelsson, Head of Nordic Sales, gir uttrykk for hva Worldline tror om utviklingen i bransjen.

Dette tror Worldline om fremtidens betalingsløsninger

Retailmagasinet spurte betalingsaktører om status for betalingsløsninger i retail i dag og om forventet utvikling framover. Her er svarene fra Worldline.

Publisert

Viveca Samuelsson, Head of Nordic Sales i Worldline, svarer på Retailmagasinets spørsmål.

– Hva tror dere har vært de viktigste endringene innen betalingsløsninger for detaljhandelen de siste årene?

Nye regelverk har påvirket betalingsindustrien i stor grad de siste årene. Et eksempel er direktivet PSD2, som har økt kravet til datasikkerhet og personvern. Samtidig har det å betale blitt enklere enn noen gang. Nye ordninger som Vipps og digitale lommebøker på telefonen har blitt populære. I et forsøk på å øke effektivitet og produktivitet i butikken velger stadig flere detaljister selvbetjente kasser for betaling. Kravene til virksomheter endres fortløpende. Worldline tilbyr virksomheter spesifikke løsninger tilpasset omfang og behov, slik at virksomhetene kan imøtekomme krav fra myndigheter og forbrukere.

– Hva tror dere utgjør de viktigste endringene fremover innen teknologi og marked?

Dagens forbrukere er digitale. Det er viktig at detaljister er oppmerksomme på den endrede atferden vi ser. Uavhengig av om handelen foregår i butikk eller på nett forventer forbrukeren en sømløs opplevelse. Det kommer stadig teknologiske nyvinninger som gjør det mulig med innovative forretningsmodeller. Samtidig er de makroøkonomiske virkningene av konflikt, energikrise og inflasjon vanskelige å forutse. Dette krever i sin tur tilpasningsevne hos den enkelte detaljist.

– Hvordan påvirkes de etablerte markedsaktørene av relativt nye aktører?

Markedet får stadig nye aktører, oppstartsbedrifter og finansteknologiselskaper. Med nye spesifikke nisjetilbud oppstår det en markedstransformasjon. Samtidig har de større markedsaktørene fordelen av at de er globalt etablert. Geografisk rekkevidde blir stadig viktigere for å sikre seg markedsandeler, og bidrar til innovative partnerskap på tvers av landegrenser. Det globale aspektet skaper på sin side et konkurranseutsatt landskap, som trolig vil fortsette utviklingen i høy hastighet. Worldline balanserer disse markedsaspektene. Parallelt med at Worldline jobber med finansteknologiselskaper og inkubatorer, utnytter Worldline sin tilegnede markedsposisjon innen global betalingsteknologi.

– Tror dere aktører som Google, Apple og Samsung vil bli mer populære blant norske detaljister?

Digitale lommebøker på mobiltelefonen har blitt et populært tilskudd blant forbrukerne. Sannsynligvis vil bruken av lommebøkene øke ytterligere, ettersom det er en praktisk betalingsløsning. Detaljister som har en NFC-aktivert betalingsterminal, som er standarden for Worldline sine kortterminaler, kan ta imot slike betalinger. Kortterminalene kan da ta imot betaling uavhengig av om det er fra Google, Apple eller Samsung sitt system.

– Hva er deres sterkeste konkurransefortrinn?

Worldline hjelper både små og store bedrifter. Gjennom avansert betalingsteknologi er Worldline med på å drive over én million bedrifter rundt om i verden. Vi tror ikke det finnes én betalingsløsning som passer for enhver virksomhet. Derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger, tilpasset virksomhetens behov og ambisjoner.

Powered by Labrador CMS