F.v.: Bengt Herning, partneransvarlig i Tørn, Odd Treffen, direktør forretningsutvikling i Optimera og Anjali Bhatnagar, gründer og daglig leder i Tørn.

Skaper verdi av ukurans

Optimera vil problemet med ukurans i byggevarebransjen til livs. Gjennom en landsdekkende avtale med nyoppstartede Tørn, skal kjeden selge overskuddsvarer til private og proffe kunder over hele landet.

– Vi har lenge hatt fokus på ukurans i våre varebeholdninger, sier Odd Treffen i Optimera.

Han forteller at ukurans er kostnadskrevende med tanke på lagerhold, kapitalbinding og ikke minst i form av tapte inntekter. Ikke er det bra for miljøet at varer ikke blir solgt heller. Da anledningen til å selge overskuddsvarer på Tørn bød seg, så vi i Optimera og Montér straks hvilke muligheter det kunne bety for oss.

– Når det kommer til ukurante varer er det avgjørende å nå ut til en bred kundemasse, og Tørn sin tjeneste er spesialisert på nettopp dette, sier Treffen som allerede har fått de første Montér byggevarehusene i gang på Tørn. Vi har nå 40 byggevarehus som er koblet opp mot tørn.no, og har begynt å selge sine overskuddsvarer gjennom plattformen.

Nye byggevarehus kobles opp fortløpende og målet er at alle Montér byggevarehus skal være tilgjengelige på Tørn i løpet av vinteren.

Et bransjeproblem

Det er ikke bare Optimera som opplever ukurans i varebeholdningen. I følge partneransvarlig i Tørn, Bengt Herning er det et problem for de fleste aktørene i bransjen. Herning som kommer fra stillingen som direktør for Virke byggenæringen har sett fra innsiden hvordan utdaterte varebeholdninger bidrar til å ødelegge for varehusenes overskudd.

– Feilbestillinger, feilberegning, endrede preferanser i markedet, sesongprodukter, returer og gode gammeldags uhell fører til at varer blir stående og oppta plass på lageret, forteller Herning. Resultat vises etterhvert i regnskapet.

Stor økonomisk effekt

Herning legger ikke skjul på at han er glad for å ha fått Optimera med på laget.

– Med sitt landsdekkende nettverk av byggevarehus og gode internsystemer er Optimera i en unik posisjon til å få bukt med problemet, sier Herning. Greier vi i Tørn å omsette overskuddsvarer fra deres mange byggevarehus, kan det ha en stor økonomisk effekt, både for Optimera og for kundene. Og Tørn får et godt tilbud av produkter!

For Optimeras del kom løsningen til Tørn på riktig tidspunkt.

– Som de fleste andre har vi forsøkt å selge disse varene selv tidligere. Nå er vi spente på hva slags effekt vi kan få ut av å selge ukurante varer gjennom Tørn, sier Treffen. Selger vi unna så mye ukurante byggevarer som vi har estimert, kan vi jo virkelig snakke om å ta en tørn for miljøet! (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS