– Hvis alle konsumerer like mye som europeere trenger vi 2,8 planeter, sa Zalandos konsernsjef Rubin Ritter. Foto: Ove Hansrud

Seks miljøløfter fra Zalando

Zalando, Europas ledende nettplattform for mote og livsstil, har forpliktet seg til å være karbonnøytral ved sine egne driftsenheter og alle leveranser og returer. Dette omfatter egenstyrte eiendommer, varetransport og emballasje.

Publisert

Løftet er en del av Zalandos nye bærekraftstrategi, «do.MORE», som har som mål å ha en positiv påvirkning på mennesker og på planeten. Dermed oppfyller Zalando målene for Paris-avtalen ved sine egne driftsenheter forut for avtalens tidsplan. I løpet av 2019 har selskapet gått over til bruk av 90 prosent fornybar energi ved alle sine lokasjoner. CO2-utslipp som ikke elimineres av driftsmessige forbedringer, som fornybar energi, konsoliderte bestillinger eller grønne leveransemuligheter, vil bli utfaset etter 2019.

– Vi må forandre oss – jeg må forandre meg, innrømmet konsernsjef Rubin Ritter ærlig, da han presenterte konsernets bærekraftmål i Berlin. Han avslørte også resultatet av en test han hadde gjort av sitt eget forbruk og sin egen klimabelastning. Som lå himmelhøyt over gjennomsnittet av europeiske forbrukere, og enda høyere enn de målene som er satt.

Zalandos hovedkvarter i Berlin. Foto: Ove Hansrud

Så skal han på vegne av seg selv og selskapet han leder ta skjeen i en annen hånd og legge opp en bærekraftstrategi som innebærer at Zalando er karbonnøytral i alle egne operasjoner og leveringer og returer fra 1. november og nå en rekke ambisiøse miljømål de neste årene.

Han tok et tilbakeblikk på Zalandos utvikling siden etableringen og hvordan kravene til miljø og bærekraft har endret seg. - Det var ikke noe vi tenkte så mye på i starten, men etter hvert har kravene fra forbrukerne blitt stadig større. I 2015 startet selskapet med miljøsertifisering, og fra 2020 tar det en ny retning:

– Jeg – og Zalando – har vært en del av problemet. Fra nå av skal vi være en del av løsningen, slo han fast.

Seks løfter

Han innrømmet at Zalando er en del av to store problemområder når det gjelder miljø: moteindustrien og transportnæringen. Derfor er det lagt opp en strategi hvor konsernsjefen la fram seks løfter for fremtiden. Fem løfter som innebærer at Zalando de neste fem årene må gjøre radikale grep med sin egen virksomhet for å bli mer bærekraftig – og dermed en del av løsningen. Dette er de seks bærekraftsløftene:

1. Fra oktober 2019 er alle Zalandos operasjoner, leveringer og returer karnonnøytrale. Bak dette ligger at 90 prosent av konsernets energibruk er fornybar, og at det er satt i gang en rekke tiltak i hele næringskjeden. Ikke minst når det gjelder leveringer. Med blant annet sykkel- og elektrisk drevne transportmidler i leveringen og samarbeid med detaljister, blant andre Adidas, hvor kundene kan hente en stor del av de varene de bestiller i Adidas sine rundt 30.000 butikker rundt om i verden. Det er også bygget flere lagre for å redusere transportavstandene ut til forbrukerne.

2. Det andre miljøløftet går ut på å minimere avfall. Innen 2023 skal plastforbruket minimeres, og det skal bare brukes resirkulerbar plast og bare resirkulerte materialer i forpakningene.

3. Zalando skjerper sine etiske standarder rundt CSR og miljø og stiller tilsvarende krav til sine partnere.

4. I 2023 skal 20 prosent av selskapets totalomsetning komme fra mer bærekraftige produkter.

5. I 2023 skal Zalando forlenge levetiden til minst 50 millioner moteprodukter. Allerede i år forlenges levetiden til en million produkter blant annet ved samarbeid med leverandørene om å lage mer holdbare klær, å motivere kundene til å bruke plaggene lenger og ved å samle inn brukte klær og selge dem i second hand-butikker.

6. Fram mot 2023 skal 10.000 medarbeidere oppgraderes og tilføres kunnskap som gjør dem bedre i stand til å jobbe i tråd med fremtidens krav.

Bærekraftig sortiment

Da løftene var gitt, fikk Rubin Ritter det spørsmålet som måtte komme:

– Er Zalando villig til å endre sine vekstmål og redusere sin fortjeneste for å innfri disse løftene og bli mer bærekraftig?

Og Ritter svarte politisk korrekt:

– Å gjøre ting mindre dårlig er ikke godt nok. Vi må legge lista høyt på alle områder, med skjerpede etiske standarder og et mer bærekraftig sortiment. Samtidig skal vi markere oss som den ledende moteplattformen og gjøre det vi kan for å påvirke både leverandører og forbrukere. De er for mange som er klar over problemene, men som ikke endrer atferd og gjør noe med det. Det er her vi ønsker å gjøre en forskjell.

Dette vil koste oss mye på kort sikt, og de kostnadene er vi villige til å ta. Men jeg er overbevist om at dette vil bidra til å øke vår vekst og være lønnsomt på lang sikt.

Powered by Labrador CMS