Mestergruppen er medlem av FNs Global Compact.

Mestergruppen er medlem av FNs Global Compact

Mestergruppen har blitt medlem av FNs Global Compact for å styrke arbeidet med samfunnsansvar, samt drive forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis.

Om FNs Global Compact

Opprettet i 1999 og består av ca. 16.000 deltakere.

Blant disse er 12.000 bedrifter fra over 160 land.

Medlemmer skal drive sin virksomhet i tråd med Global Compacts ti prinsipper: menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon.

Ca. 230 norske bedrifter og organisasjoner som er med i FNs Global Compact.

– Medlemskapet i FN Global Compact gir oss tilgang til verdens beste kompetanse og nettverk på blant annet klimaarbeid, sirkulærøkonomi, menneskerettigheter og likestilling. Vi ønsker å lære mer og etter hvert delta i nettverket med vår erfaring fra våre virksomhetsområder. Mestergruppens visjon er å forandre byggebransjen og en del av dette arbeidet består i å finne bærekraftige løsninger for å redusere klimagassutslipp. Vi ønsker å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, og jeg er glad for at vi nå er blitt medlem av FNs Global Compact, sier Mikkel Sandvik som er konsernsjef i Mestergruppen.

Lars-Fredrik Forberg, direktør for boligutvikling og bærekraft i Mestergruppen, sier:

– Et medlemskap i FNs Global Compact gir oss mulighet til å jobbe bredere med bærekraft, utover klima og utslippsreduksjoner. Mestergruppen har igangsatt nye initiativer på kartlegging av underleverandører, lønnsundersøkelser og etter hvert også leverandørrevisjoner. I Norge og Sverige har vi ca. 1670 medarbeidere, i tillegg har vi medlemsbedrifter, forhandlere og samarbeidspartnere. Vi er en stor forhandler av byggevare med mange hundre leverandører, så totalt sett kan vi påvirke mange ledd i verdikjeden gjennom vårt bærekraftsarbeid.

Mestergruppen ble offisielt medlem av FN Global Compact 15. mars.

Powered by Labrador CMS