FNs 17 bærekraftmål
FNs 17 bærekraftmål

Bærekraftmålene bransjens ledetråd

Bærekraftmålene inntar gjevinningsbransjen. Det tar Ragn-Sells AS nå konsekvensen av.

Publisert

– Ved utarbeidelse av målprogrammet for 2017 har vi tatt i med oss FNs bærekraftmål i arbeidet. Fokuset på "people, planet og profit" i sertifiseringen vår på samfunnsanvar harmonerer med de tre dimensjonene i bærekraftig utviklig; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold sier Cecilie Lind, direktør for Bærekraft i Ragn-Sells AS.

– Årets målarbeid har bundet de tradisjonelle interne målsettingene for kvalitet, miljø og HMS sammen med felles nasjonale og internasjonale målsettinger til en ny helhet. Arbeidet har vært både nyttig og interessant, fremholder Cecilie Lind.

– Koblingen mellom samfunnsansvarssertifiseringen vår og bærekraftmålene er så åpenbar at det var et logisk neste skritt. Vi ser at det har fått oss til å løfte blikket og tenke bredere på hva vi kan bidra med.

FNs 17 bærekraftmål

FNs bærekraftmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

FN vil mobilisere business-sektoren

FNs generalsekretær António Guterres på talerstolen i Davos hvor han ville mobilisere business-sektoren.
FNs generalsekretær António Guterres på talerstolen i Davos hvor han ville mobilisere business-sektoren.

Som FNs generalsekretær António Guterres uttrykte det på verdenskonferansen i Davos:

“The best allies of all those that want to make sure that the Paris Agreement is implemented, the best allies today in the world are probably in the business sector and it is very important to fully mobilize them"

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS