Kundene på OBS setter pris på å kunne tømme pant rett inn i R1-maskinen.

Kraftig panteautomat gir arbeidsbesparelse og konkurransefortrinn

OBS på Lillestrøm er størst i Norge på pant med ikke mindre enn 6,6 millioner enheter i året. – Trykket er stort, sier butikksjef Marcus Løkkeberg.

Publisert

Butikken på Lillestrøm har nå én Tomra R1 panteautomat, i tillegg til to ordinære.

Butikksjef Marcus Løkkeberg på OBS på Lillestrøm har én R1, men ønsker seg to. Han er fornøyd med systemet som blåser panten rett ut i containeren.

– Siden vi har så god kapasitet, har det også blitt veldig populært å pante her. Mange firmaer og idrettslag kommer hit for å pante store søplesekker med tomgods, så her er det folk foran automatene fra morgen til kveld, sier Løkkeberg.

Da grensen til Sverige var stengt, var volumet ekstra stort. I perioder måtte de ha egne vektere for å holde orden i pantekøen.

– Å ha disse panteautomatene er et konkurransefortrinn. Kundene synes det er gøy, og alle vil prøve, sier Løkkeberg.

Arbeidsbesparelse

– I Norge er vi best i verden på pant. Det er positivt for miljøet, og dette er framtida, sier butikksjefen.

Automaten gir de butikkansatte atskillig mindre håndtering av sekker enn før, kun 1/10 av sekkevolumet før R1-maskinen ble anskaffet.

I stedet er det blitt mer vask av pantemaskinene. Både fronten og i rørene mot containeren.

– Men i sum innebærer pantemaskinene er lettelse for oss, sier Løkkeberg.

To fulle containere i uka

OBS har også investert i et anlegg som blåser panten fra panteautomaten og ut i containeren. Varig har installert systemet. Av hensyn til naboene brukes lyddemper.

Containeren på utsiden tømmes på morgenen hver tirsdag og fredag, og da er den stort sett helt full. Ved henting må arealet foran containeren stenges av slik at hentebilen kommer til.

Containeren fyller seg opp to ganger ukentlig.

Løkkeberg forteller at de var spent på om det ville havne snø og vann oppi containeren, men det har gått bra.

Ønsker en R1 til

En R1-pantemaskin utgjør en betydelig investering. Beslutningen på OBS Lillestrøm ble gjort i samråd med Coop Øst.

Marcus Løkkeberg røper at de vurderer å bedre tilbudet til kundene ytterligere med å gå fra én til to R1-maskiner for å unngå køer.

– Endrer hele panteopplevelsen

Tomras R1 pantemaskin koster mer enn ordinære, men trekker flere kunder til butikken.

Når en butikk investerer i en R1, skaper det typisk engasjement i lokalmiljøet og resulterer i medieoppslag.

– Kunder reiser lenger for å pante. De vil slippe kø og å dytte flasker og bokser inn enkeltvis når det er store mengder. Noen legger også vekt på at de vil slippe å bli klissete på fingrene. 70% av dem som kommer for å pante, handler også i butikken. Tilbakemeldingene fra sluttkundene er at de setter pris på kraftige pantemaskiner, sier salgssjef Trygve Jacobsen i Tomra Butikksystemer.

Salgssjef Trygve Jacobsen og Jonas Døvik, produktsjef for R1 i Tomra Butikksystemer demonstrerer bruk av R1 og digital pantelapp.

Skjæringspunktet for om investeringen er lønnsom anslås å ligge mellom 1,5 og 2 millioner panteenheter i året. Men også kunder med mindre enn 1 million enheter har investert.

– Ingen har uttrykt at de har angret på investeringen. De opplever kundevekst, sier Jacobsen.

Enkelte butikker har til og med flere R1-maskiner, eksempelvis grensehandelsbutikker. For butikkene er det også en fordel at de butikkansatte bruker mindre tid på å håndtere pant. Det blir atskillig færre poser å håndtere.

Maskinen ble først lansert i Norge og Sverige, så fulgte Finland, USA, Estland, Danmark, Tyskland og Nederland. I mai rundet Tomra 100 solgte R1-maskiner, 1,5 år etter lansering. I november er status 200, så salgsfrekvensen øker.

Norge et foregangsland

Norske kjøpmenn er opptatt av nye teknologiske løsninger. Norge er et fint land å prøve ut ny teknologi på.

– Norge er et foregangsland på pant i verdensmålestokk. Vi har et velfungerende system og høy pantegrad. Andre land kommer til Norge på befaring for å lære, sier Trygve Jacobsen i Tomra Butikksystemer

Positive sluttkunder

Tomra har i høst gjennomført en kundeundersøkelse blant brukerne av R1-maskinene i Norge, Sverige og Finland, og resultatet var oppløftende. Alle respondentene svarte at de foretrakk å tømme pant inn i en maskin fremfor å stikke flasker og bokser inn én etter én. Begrunnelsen var tidsbesparelse, enkelhet, mindre fysisk arbeid, bedre hygiene og en renere pantesone i butikken. 45% av kundene bruker mer penger i butikken enn de planla når de har en pantelapp de skal bruke.

– Da vi lanserte TOMRA R1 forutså vi at multi-feed-konseptet ville endre panteopplevelsen fundamentalt, sier Jonas Døvik som er Tomras produktsjef for R1.

Digital pantelapper

Tomra har nå lansert en løsning for digitale pantelapper. Kunden får pantelappen i digital utgave på mobilen sin i stedet for en papirlapp.

– Fordelen er at du slipper å miste lappen eller glemme den i lomma. Du har den på mobilen din. At man sparer papir, har også et positivt miljøaspekt, sier Døvik.

I tillegg til Tomras egen app foreligger løsningen også som API slik at sluttkundene kan få digitale pantelapper gjennom dagligvarekjedenes egne apper.

– Digitale pantelapper kan komme i norske butikker allerede i løpet av året, som en del av butikkenes egne apper – dersom butikkene vil, avslutter Jonas Døvik.

Powered by Labrador CMS