– Vi ser at vi selv er nødt til å være med på å drive frem nye løsninger og ny teknologi. Det er ikke gratis, og derfor setter vi i gang med den første millionen, sier adm. dir. Espen Karlsen i Jernia.
– Vi ser at vi selv er nødt til å være med på å drive frem nye løsninger og ny teknologi. Det er ikke gratis, og derfor setter vi i gang med den første millionen, sier adm. dir. Espen Karlsen i Jernia.

Jernia tar enda tydeligere standpunkt på bærekraft – blir klimainvestor

For å sette fart på ønsket om å bidra, investerer Jernia nå i miljøtiltak som direkte påvirker egen verdikjede. – Vi blir klimainvestorer, sier adm. dir. Espen Karlsen. I første omgang legger kjeden én million på bordet.

– Etter Glasgow er det bare blitt enda tydeligere. Vi har ikke råd til å vente på at politikerne løser utfordringene for oss. Vi har alle utfordringer i verdikjedene våre som vi ikke klarer å løse alene. For Jernia handler dette om sirkularitet, produkters levetid, reparasjoner, nye materialer og transport. Vi ser at vi selv er nødt til å være med på å drive frem nye løsninger og ny teknologi. Det er ikke gratis, og derfor setter vi i gang med den første millionen, sier Espen Karlsen.

ClimatePoint leverer løsningen Jernia bruker for å investere i ny, grønn teknologi som vil utgjøre en målbar forskjell. Siden oppstarten i 2019 har ClimatePoint jobbet med å gjøre klimainvesteringer i det unoterte markedet tilgjengelig for flere aktører i næringslivet. Pengene investeres i fremoverlente fond med høy klimakompetanse og gjør Jernia deleier i selskaper som utvikler grønne løsninger for Jernias verdikjede.

– Denne muligheten har ikke de fleste selskaper i dag. Det er bare de største selskapene som er rigget for å sette opp egne fond. I ClimatePoint gir vi en større andel av næringslivet muligheten til å ta eierskap til de endringene som sikrer fremtiden til verdikjedene deres. Vårt mål er å samle så mye ny kapital som mulig til nye klimaløsninger, sier CCO Chief Climate Officer i ClimatePoint Tobias Thorleifsson.

– Skal vi realisere fremtidens løsninger må vi alle bidra, selv om vi er små i det store bildet. Derfor oppfordrer vi andre i vår bransje til å være med og ta eierskap. Vi deler samme utslippsproblem i transportsektoren og vareproduksjon – nå kan vi også dele på å få frem løsningene vi trenger, sier Karlsen.

NorEngros er første selskap som tar utfordringen fra Karlsen og har i høst hatt oppstart som pilotkunde hos ClimatePoint.

Håkon Skjellevik-Heger er drift og bærekraftdirektør i Norengros.
Håkon Skjellevik-Heger er drift og bærekraftdirektør i Norengros.

– Vi ser på løsninger på utslippsutfordringer i hele verdikjeden vår og ClimatePoint gir oss muligheten til å gjøre mer for å nå klimamålene våre, sier Håkon Skjellevik-Heger, Drift og Bærekraftdirektør i Norengros.

I tillegg til Jernia, har ClimatePoint signert pilotkunder som Norengros, Sweco og Nordic Choice. I dag investerer deres Green River Fund på tvers av sektorer, mens åtte vertikaler sørger for at investorene kan ta direkte eierskap til mulige løsninger i egen bransje. Målet er at de skal kunne investere så tett på egen virksomhet, som mulig.

- ClimatePoint har som mål å mobilisere norsk næringsliv til å bygge opp en finansiell arm som kan supplere Nysnø, i å løfte frem og kommersialisere nye klimaløsninger, avslutter Thorleifsson.

Powered by Labrador CMS