På Sotraplassen var det før parkering. Nå er det grøntareal, lekeområde for barn, uteservering m.m.
På Sotraplassen var det før parkering. Nå er det grøntareal, lekeområde for barn, uteservering m.m.

Bærekraft på flere plan hos Sartor

Sartor Storsenter på Straume vest for Bergen er en av finalistene til Bærekraftprisen på Kjøpesenterkonferansen. Sartors langsiktige og fundamentale måte å drive bærekraftig senterdrift på, har tydeligvis imponert juryen.

Publisert
Thomas Skålnes
Thomas Skålnes er senterdirektør på Sartor Storsenter.

Senterdirektør Thomas Skålnes bekrefter at han er glad for nominasjonen, men senterledelsen på Sotra vet fortsatt ikke hvilke konkrete momenter det var som fikk juryen til å utnevne dem som finalist.

– Vi regner med at det er vår langsiktige og fundamentale måte å drive med bærekraftig senterdrift på. Vi tar samfunnsansvar, sier han til Retailmagasinet.

Skålnes understreker at bærekraft er noe de har jobbet med over tid. Sartor har nedfelt i sine styringsprinsipper at bærekraft og samfunnsansvar er en del av deres forpliktelser, bl.a. til FNs bærekraftmål.

Kystbygarasjen

På Sartor er det bygget en stor underjordisk garasje over åtte plan med plass til over 1.400 biler. Med den har man oppnådd flere gevinster, bl.a. betydelig frigjort areal på gateplan til grøntareal, åpne plasser og gågater.

I garasjen er det byttet ut til LED-belysning, noe som i seg selv ikke er oppsiktsvekkende. Men i Kystbygarasjen ble det gjort annerledes og på en mer bærekraftig måte:

Fra Kystbygarasjen går det fire heiser opp til Sartor Storsenter. Totalt går det tolv heiser fra p-anlegget.
Fra Kystbygarasjen går det fire heiser opp til Sartor Storsenter. Totalt går det tolv heiser fra p-anlegget.

– En vaktmester spurte om det ikke var mulig å beholde armaturen og kun bytte innmaten til LED. Det vanlige har jo vært å bytte ut alt. I samråd med Bravida og lysdesigner Thorn kom vi fram til at vaktmesterens forslag var mulig å gjennomføre, forteller Skålnes.

LED-lys har et betydelig høyere lysutbytte, noe som gjør at senteret kun trenger å kjøre 2/3 av belysningen, mot 3/3 som før. Fra 2021 til 2023 ble energiforbruket redusert med 44%, hele 500.000 kWh årlig. Senterledelsen er meget fornøyd med strømforbruket er omtrent halvert. Anlegget ble nedbetalt på under to år.

Gang- og sykkelvei fra boligområde og inn til Kystbygarasjen. Videre med heis til senteret.
Gang- og sykkelvei fra boligområde og inn til Kystbygarasjen. Videre med heis til senteret.

Stedsutvikling

Senterdirektøren presiserer at bærekraft ikke bare dreier seg om klima og miljø, men også om stedsutvikling.

– Da Sartor var bygget, var ikke området urbant. Siden er det blitt bygget mye rundt senteret, og vi på senteret bidrar til sentrumsutviklingen. Våre innspill til stedsutviklingen blir positivt mottatt i kommunen, sier Skålnes.

Arkitektfirma Vill Urbanisme har bidratt med å utforme visjonen for perioden 2019-2045 med tittelen Bærekraftige Straume.

På utsiden av senteret var det tidligere sauebeite. Her er det nå laget en flott park med 600 meter gangveier. Fjøset er bygd om med gjenbrukte materialer hentet fra butikker på senteret.

Bærekraftig energi

Et nærvarmeanlegg i bunnen av Kystbygarasjen, Sartor Nærvarme, gir varme om vinteren og kjøling om sommeren, både for kjøpesenteret og omkringliggende bygg.

De har boret 166 energibrønner i 200 meters dybde. Derfra kommer vann med temperatur på 7 grader.

– Det girt oss stabil bærekraftig energi til en forutsigbar kostnad. Me av det vi har oppnådd på Sartor, kan overføres til andre kjøpesenter, forteller Skålnes.

Nærvarmeanlegg i bunnen av Kystbygarasje gir varme om vinteren og kjøling om sommeren.
Nærvarmeanlegg i bunnen av Kystbygarasje gir varme om vinteren og kjøling om sommeren.

Returvarme brukes til å holde gangarealer isfrie.

Senteret fikk BREEAM In-Use som et av de første kjøpesentrene i landet.

– Vi har kartlagt mye og skaffet oss god oversikt over bygningsmassen, og laget en plan for videre bærekraftig utvikling.. Dermed har vi også lagt et godt grunnlag for resertifiseringen i 2026, sier Skålnes.

Tilbud til unge og eldre

Sartor har et bredt spekter av tiltak og aktiviteter som gir dem en bærekraftig profil inn samfunnsansvar og sosialt engasjement.

Basecamp Sotra er en «drop in» møteplass for ungdom på 13-20 år. Målgruppen er ungdommer som oppholder seg mye på senteret og som ikke deltar i organisert ungdomsarbeid.

– Dette er et forebyggende tiltak for ungdom som mangler organiserte miljøer og som bl.a. er i faresonen for å havne i rus. I tillegg har vi bidratt med arbeidstrening, sier Skålnes.

Sartor har også tilbud til de eldre, eksempelvis et seniorsenter som er en sosial møteplass og har tilbud om tjenester, aktiviteter og reiser.

Senterdirektøren nevner ytterligere noen tiltak på senteret:

- Til Krafttak mot kreft har Sartor bidratt selv og organisert innsamlinger som har gitt flere millioner kroner de siste årene.

- Sartor har etablert både et demenskor og allsang for alle. Sistnevnte avholdes hver torsdag i kinosalen og er blitt så populært at noen må sitte langs veggene.

Reduserte felleskostnader

Thomas Skålnes nevner også at deres tiltak for å redusere felleskostnadene bidrar til økt bærekraft. I 2019 fikk Sartor mye omtale for hvordan de hadde fått ned felleskostnadene med 30% på ett år, også her i Retailmagasinet.

– Lave felleskostnader bidrar til økt bærekraft. Det blir færre skifter av leietakere, noe som gir besparelser både for kjeden og på det menneskelige plan for de butikkansatte, avslutter Thomas Skålnes.

Powered by Labrador CMS