Innhold fra annonsør

Ved å bruke en finansagent når du søker lån, får du et billigere lån. Axo Finans sammenligner lån blant 21 banker for deg.
Ved å bruke en finansagent når du søker lån, får du et billigere lån. Axo Finans sammenligner lån blant 21 banker for deg.

Derfor bør du bruke en finansagent

En finansagent bidrar til å holde prisene på lån nede. Er du ute etter et lån uten sikkerhet, får du lavere rente med en finansagent.

Publisert

Om Axo Finans

Axo Finans er finansagent for flere banker. En finansagent fungerer som en mellommann mellom bank og kunde. Kunder som skal søke refinansiering og lån sender inn lånesøknaden via Axo Finans, og får søknaden vurdert blant 21 banker. Målet er å sammenligne bankene for å finne det beste lånetilbudet.

Axo Finans ble grunnlagt i 2008, og er i dag tilstede i Norge, Sverige og Finland.

Finansagenten Axo Finans ligger an til å formidle 2,6 milliarder kroner i 2020, hvor brorparten av pengene går til refinansiering. Dette er gode nyheter for norsk økonomi, ettersom refinansiering bidrar til å senke nordmenns gjeldsgrad.

Finansagenter presser prisene ned

Finansagenter innhenter tilbud om å låne penger uten sikkerhet på vegne av låntakere, og sammenligner blant annet rentenivå, lånebeløp og andre avtalevilkår. Målet med å sammenligne er å finne det billigste lånet blant flere banker, kun ved bruk av én søknad.

Finansagenter som Axo Finans spiller derfor en viktig rolle når det gjelder konkurranse i markedet. Ved å sette bankene opp mot hverandre sørger Axo Finans for at bankene konkurrerer om å vinne anbudet om den samme kunden, noe som fører til at de strekker seg ekstra langt for å gi et godt tilbud.

Er du ute etter et godt tilbud om forbrukslån, vil du derfor gjøre lurt i å søke via en finansagent.

Derfor er finansagentens rolle viktig

Lån uten sikkerhet er viktig for å dekke behovene til de 23 % i befolkningen som ikke eier egen bolig de kan stille som sikkerhet. Et godt marked med sunn konkurranse blant tilbyderne bidrar til å skape god likviditet i den nasjonale økonomien.

Finansagenter spiller en viktig rolle i å opprettholde den sunne konkurransen i markedet. Axo Finans formidler forbrukslån og refinansieringslån mellom låntakere og långivere på en slik måte at hver låntaker får det beste tilbudet det er mulig for den personen å få.

Refinansierer millionbeløp i gjeld

Axo Finans anslår at de i 2020 samlet vil hjelpe sluttkunder å senke sine fremtidige rentekostnader med over 310 millioner kroner. Dette gjøres ved å formidle refinansieringslån, som innebærer å senke renten på eksisterende kreditt- eller forbruksgjeld.

I praksis innebærer refinansiering at man samler gjeld fra kredittkort og forbrukslån i et nyopprettet refinansieringslån med lavere rente. Hos finansagenten Axo Finans ligger snittrenten på refinansieringslån på 12 %. Dette er betydelig lavere enn snittrenten på kredittkort, som har økt med to prosentpoeng i 2020 og ligger på 19,77 %.

Ved å senke renten senker man også utgiftene knyttet til lånet, slik at de faste utgiftene blir redusert. Pengene som blir til overs kan for eksempel gå til sparing, eller til å nedbetale gjelden raskere. En person som sitter på kredittkortgjeld gjør derfor lurt i å undersøke om det er penger å spare på å refinansiere.

Jo flere tilbud, jo lavere rente

Tall fra Axo Finans viser at låntakere som benytter seg av en finansagent og får søknaden behandlet av et flertall banker samtidig, får tilbud om lavere rente. I gjennomsnitt blir renten lavere jo flere tilbud kunden mottar.

En gjennomsnittlig søker mottar tre tilbud om å låne penger hos Axo Finans. Mellom det høyeste og laveste tilbudet, skiller det i gjennomsnitt 5,8 prosentpoeng. Disse prosentpoengene spiller en utrolig stor rolle i hva det koster å ha gjelden.

Spareeksempel: Med 350 000 kroner i kredittkortgjeld i et lån over 10 år med 20 % nominell rente, kan du redusere månedsbeløpet med 3031 kroner ved å flytte gjelden til et refinansieringslån over åtte år med 12 % nominell rente. Totalt sparer du 67 863 på dette eksempelet.

Figur 1: Rentenivået synker når søkeren får flere lånetilbud

For kunder som mottar flest søknader, er forskjellen enda større – her skiller det mer enn 8 prosentpoeng mellom høyeste og laveste tilbud. Det betyr at renten reduseres i takt med hvor mange tilbud én låntaker mottar.

Powered by Labrador CMS