Det er penger å spare over tid hvis man investerer i eksempelvis riktig type utstyr og gir plass til funksjonelle avfallsrom, mener Ragn-Sells. Amfi Eidsvoll på Råholt har sitt på det tørre. Foto. Ragn-Sells
Det er penger å spare over tid hvis man investerer i eksempelvis riktig type utstyr og gir plass til funksjonelle avfallsrom, mener Ragn-Sells. Amfi Eidsvoll på Råholt har sitt på det tørre. Foto. Ragn-Sells

God avfallshåndtering styrker den sirkulære økonomien

Riktig avfallshåndtering bidrar til en god miljøstrategi. Retailere viser tydelig interesse i å øke sorteringsgraden.

Publisert

Retail et viktig marked for Ragn-Sells.

– Vi bidrar med riktig avfallshåndtering og hjelper våre kunder med å få en bedre sorteringsgrad gjennom opplæring, oppfølging og rådgivning, forteller Bente Sørum, direktør marked og kommunikasjon, til Retailmagasinet.

Som regel skreddersyr Ragn-Sells tjenestene etter kundenes behov, tilgjengelighet og målsettinger. De tilbyr tilpassede bransjeløsninger, og bidrar til avfallsplaner og -rapporter.

– Det er forskjellige behov da butikker og kjøpesentre er bygd opp forskjellig og vil derav kreve forskjellige løsninger for plass, fremkommelighet med mer, forklarer hun.

Må ha miljøstrategi

– Vi oppfordrer kundene til å ta avfallshåndtering på alvor. Det er penger å spare over tid hvis man investerer i eksempelvis riktig type utstyr og gir plass til et funksjonelt avfallsrom.

Bente Sørum er direktør for marked og kommunikasjon hos Ragn-Sells. Foto. Ragn-Sells
Bente Sørum er direktør for marked og kommunikasjon hos Ragn-Sells. Foto. Ragn-Sells

Lett tilgjengelighet og god sortering gir et godt bidrag til materialgjenvinning videre i prosessen. Får man de ansatte til å fokusere på riktig sortering, er det et godt bidrag til å ta vare på jordas ressurser i det lange løp. Alle forventer at man har en miljøstrategi.

Bente Sørum forteller at sensorer og automatikk er en trend som har kommet og som vil øke fremover når det gjelder utstyr for effektivisering av avfallshåndtering. Man kan få varsel når containere og beholdere fylles, slik at man ikke henter halvtomt eller at beholdere og container blir overfylt før henting.

Samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar er i skuddet, og de fleste er opptatt av god avfallshåndtering.

– Ragn-Sells så dette tidlig, og vi er derfor førstemann ut i Norge til å være sertifisert innen Samfunnsansvar. Det gir våre kunder trygghet ved at vi arbeider for det som er etisk riktig og med stor tanke på miljøet rundt oss. Det gagner våre kunder at de er trygge på at vi finner de beste mulige løsningene for videreforedling av avfallet slik at vi tar vare på jordas ressurser i det lange løp, sier Sørum.

Ragn-Sells publiserer hvert år en egen bærekraftrapport. I fjor besluttet de at det neste anlegget de skal bygge skal være et nullutslippsanlegg.

Sirkulær økonomi innebærer å ta vare på jordas ressurser. Ressursperspektivet er viktig når man skal vurdere kommende generasjoners rett og mulighet til tilfredsstillende levevilkår. For å klare det fremover er Europa avhengig av å «husholde med ressursene». Den sirkulære økonomien er derfor like mye hjelp til selvhjelp som det er å «hjelpe miljøet».

I fjor bidro de til at ca 600.000 tonn avfall ble brukt til å erstatte jomfruelige råvarer eller produsere energi.

Mer kildesortering, mindre plast og emballasje

Kildesortering blir også bedre med tiden. Ragn-Sells erfarer at de som virkelig er interessert i å forbedre sin sortering, får det til.

– Det er en stor vilje der ute til å forbedre sorteringsgraden, og vi opplever mange kunder som oppriktig interesserte i dette, sier Sørum.

– Mengden av plast og fraktemballasje, blir den mindre med tiden?

– Ja, det er trenden og også nødvendig. Vi mennesker er mer bevisste om hva vi forbruker av unødvendig emballasje, dette vil produsentene ta på alvor, sier direktøren.

Men Bente Sørum understreker at emballasje også har en misjon, eksempelvis når det gjelder holdbarhet og smittefare. Emballasje er således ikke bare ensidig negativt.

Powered by Labrador CMS