Innhold fra annonsør

Produktene er svært fleksible med tanke på montering, mobilitet, størrelser og materialvalg.
Produktene er svært fleksible med tanke på montering, mobilitet, størrelser og materialvalg.

Masseprodusert skreddersøm:
Avfallshåndtering med miljøprofil

Røros Produkter AS er en mekanisk industribedrift som har hatt bra vekst og god inntjening de siste årene. At produksjonen skjer her til lands med kort vei til markedet, blir et stadig viktigere poeng i det grønne skiftet.

May Kristin Knutsen er markedsansvarlig i Røros Produkter AS.
May Kristin Knutsen er markedsansvarlig i Røros Produkter AS.

– Vi satser på at verden vil gå videre med digitalisering og satser på masseprodusert skreddersøm av standardprodukter, forteller May Kristin Knutsen til Retailmagasinet.

Til tross for at produktene skreddersys til hver kunde, er målet å holde prisen nede.

– Vi kommuniserer med sluttbrukerne for å kartlegge eksakte behov. Selv om vi produserer på ordre for hver enkelt kunde, koster de ikke noe særlig mer, sier Knutsen.

Spesielle tider

Selskapet ble etablert i 1968, og Rolf Schjølberg og May Kristin Knutsen har drevet siden 1997. De har 28 ansatte og jobber godt sammen med øvrige industribedrifter i Rørosklyngen - NMCC.

For tiden hersker spesielle forhold i markedet. Verdi- og forsyningskjedene er forrykket med lange leveringstider og skyhøye råvarepriser. Knutsen har aldri opplevd en lignende situasjon i sin tid som bedriftsleder.

– Prisene har økt, og det samme har leveringstiden for råvarer. Men dette forstår stort sett markedet, sier hun.

Knutsen tror at situasjonen etter hvert vil normalisere seg, men på et annet nivå enn før pandemien.

– Sentre og butikker er opptatt av det estetiske. Det ville være uheldig å slippe seg ned når det gjelder avfallsbeholdere og møbler, for de er en del av helheten på senteret

May Kristin Knutsen

Gjennomgående estetikk og funksjonalitet

Røros Produkter står på fire pilarer markedsmessig:

- Møbler

- Avfallsbeholdere og askebeger

- Rengjøringstraller og horeca-utstyr

- Smittvernsutstyr

Sluttbrukerne er kjøpesentre, hoteller, skoler, universiteter, flyplasser og båter m.m.

– Sentre og butikker er opptatt av det estetiske. Det ville være uheldig å slippe seg ned når det gjelder avfallsbeholdere og -møbler, for de er en del av helheten på senteret. At det er rent og ryddig gir trygghet og trivsel, sier Knutsen.

I tillegg til skreddersøm legger Røros Produkter vekt på design. De har tre ansatte som tegner produkter, og kjøper også designtjenester. De visualiserer produktene i 3D slik at kundene får en opplevelse før de kjøper.

Kundene setter pris på å kunne velge størrelse, farger og å kunne personalisere med logo. Sentre ønsker å ha elementer som er gjennomgående, og i tillegg at avfallsbeholderne er tilpasset interiøret i butikken.
Kundene setter pris på å kunne velge størrelse, farger og å kunne personalisere med logo. Sentre ønsker å ha elementer som er gjennomgående, og i tillegg at avfallsbeholderne er tilpasset interiøret i butikken.

Røros Produkter jobber med en konfigurator som gir arkitekter muligheten til å ta produktene rett inn i sine plantegninger.

– Kundene setter pris på å kunne velge størrelse, farger og å kunne personalisere med logo. Sentre ønsker å ha elementer som er gjennomgående, og i tillegg at avfallsbeholderne er tilpasset interiøret i butikken, sier Knutsen.

Røros Produkter har tilpasset produktene til nasjonale merkeordninger i forhold til form og farge, men har også egne løsninger.

Lett å utvide og drifte

Hvis man eksempelvis begynner å kildesortere med tre fraksjoner på et senter, er det bare å kjøpe til en ekstra enhet i samme stil hvis man senere bestemmer seg for å øke med en ekstra fraksjon.

– Man slipper å skifte ut hele systemet. Tilpasningen blir svært bærekraftig. Produktene er svært fleksible med tanke på montering, mobilitet, størrelser og material valg, sier Knutsen.

Kjøpesentre ønsker i tillegg gjennomgående funksjonalitet og design at systemet er lett å bruke.

– Senterledelsen må sette rutiner som alle følger, blant annet for hvordan sortering av avfall skal skje både for butikkene og spisestedene. Bekker små blir til en stor å når alle handler likt.

May Kristin Knutsen

– Senterledelsen må sette rutiner som alle følger, blant annet for hvordan sortering av avfall skal skje både for butikkene og spisestedene. Bekker små blir til en stor å når alle handler likt, sier Knutsen.

I tillegg må det være et effektivt mottak av avfallet på utsiden av senteret med riktige containere.

Miljøtiltak

Røros Produkter gjør en rekke tiltak for at produktene deres skal hjelpe kundene med å bedre miljøprofilen:

Produktene oppfyller universell utforming, har lang levetid og er resirkulerbare. Stålet gjenbrukes i nye produkter slik at man sparer jomfruelig stål.

– Vi bruker kun materialer som kan gå inn i kretsløpet på nytt, understreker Knutsen.

Hun forteller om en kunde av dem som kjøpte avfallsbeholdere for 15 år siden. De henvendte seg nylig fordi de ville tilpasse seg den nye merkeordningen.

– De trengte bare å kjøpe nye topper og merker, så var avfallsbeholderne som nye og kan brukes videre i nye 15-20 år, sier Knutsen.

Røros Produkter tilbyr ti års garanti knyttet til produksjonsfeil.

Produktene skal også være både brukerens og renholderens gode venn. Å foreta renhold og tømme sekken er lett.

Tilleggsprodukter

Til avfallsbeholderne tilbys tilleggsprodukter. De leverer støtteprodukter for kildesorteringsløsningene, eksempelvis smittevern og hygiene, og utstyr for frakt av avfallet fra beholderen ut til containeren på utsiden eller sjakta.

Snart kommer de også med en avfallskomprimator for små avfallsbeholdere som vil kunne reduserer plastposebruken med 80%, samt spare mye tid for renholder/driftspersonell med færre tømminger, samt redusere volumet og klimaavtrykket på avfallet som fraktes tilbake i kretsløpet.

– Vi tenker helhetlig. Med god dialog får vi til gode tilpasninger og løsninger, avslutter May Kristin Knutsen.

Powered by Labrador CMS