Palleroboten Sort håndterer alle typer paller og reduserer behovet for menneskelig pallehåndtering.

ASKO Vest automatiserer med pallesorteringsrobot

I oktober 2022 mottar ASKO Vest sin første pallesorteringsrobot til det store regionlageret i Bergen. Roboten Sort håndterer alle typer paller og reduserer behovet for menneskelig pallehåndtering. Sort kan håndtere opp til 400 paller i timen og automatiserer en manuell og tidkrevende prosess.

ASKO Vest investerer i Sort for å automatisere en tidligere manuell og tidkrevende prosess. Automatiseringen vil gi gevinster med tanke på både effektivisering og HMS. Noen av HMS-fordelene er reduksjon av ensidig, repeterende og tungt arbeid for de ansatte. Der er heller ingen behov for en dedikert operatør, og på den måten kan lagerpersonalet håndtere roboten i kombinasjon med andre arbeidsoppgaver.

Høy driftsstabilitet hos H.I. Giørtz

Den første Sort-roboten ble installert høsten 2020 på det regionale ASKO-lageret til H.I. Giørtz Sønner i Ålesund. Sort er skalerbar, fleksibel og kan tilpasses ulike anlegg – noe som gir kort installasjonstid og mulighetsrom for skalering ved behov. I første omgang ble det installert tre sorteringstårn, før det våren 2021 ble installert fem tårn til.

Sort har avanserte sensorer og kameraer som sørger for korrekt sortering av pallene i henhold til blant annet type palle og slitasje. Siden mai 2021 har Sort sortert omkring 175.000 paller ved ASKO-lageret til H.I. Giørtz i Ålesund. Sort har vist seg å være pålitelig, effektiv og med høy driftsstabilitet (>99%).

Automatiseringen vil gi gevinster innen effektivisering og HMS. Noen av HMS-fordelene er reduksjon av ensidig, repeterende og tungt arbeid for de ansatte.

Utviklet i samarbeid med brukere

Siden installasjonen hos H.I. Giørtz har roboten blitt utviklet i tråd med tilbakemeldinger fra faktiske brukere. Et eksempel her er at etter innspill fra kunden ble det inkludert fleksibilitet til å justere kvalitetskriterier i henhold til sesong. Videre tilbakemeldinger avdekket de tre vanligste behovene; hastighet, autonomi (liten grad av menneskelig medvirkning) og størrelse. Disse faktorene har vært pågangsdrivere for utvikling av Sort, der det ble satt fokus på raskere sortering som tillater mating av paller direkte fra lastebilen uten behov for forhåndsbehandling av pallene (eksempelvis å rette dem opp). For å oppnå dette ble størrelsen på innmatingstårnet økt, samtidig som størrelsen på utmatingstårnene ble redusert. Fra 2. til 3. versjon ble Sort sin lengde redusert med nesten 40%.

Ønsker å oppnå en intuitiv robot

For å sikre riktig og optimal bruk av roboten, har det gjennom alle prosjekter blitt fokusert på design og menneske-maskin interaksjoner. Målet er å oppnå en intuitiv robot som er enkel å ta i bruk og som krever minimalt med opplæring. Dette har blant annet resultert i at en i dag kun trenger å mate Sort med en pall og trykke på en enkelt knapp for å starte opp maskinen. Som en metode for å gi mer innsikt i hvordan maskinen opererer og skape en tillit til dens arbeid, vises statistikken til Sort på en skjerm for en umiddelbar tilbakemelding på robotens ytelse. Statistikk-skjermen har vist seg å være en stor suksess for både brukere og besøkende.

Statistikken til Sort vises på en skjerm for en umiddelbar tilbakemelding på robotens ytelse.

AGV-grensesnitt

For å videre utvide automatiseringsprosessen knyttet til pallehåndtering- og sortering, tilbyr Solwr også et AGV-grensesnitt. Dette muliggjør å integrere Sort mot AGV-systemer, altså automatiserte trucker som transporterer pallene til og fra roboten Sort.

Solwr sikrer konkurransefortrinn for handelsbransjen

Solwr leverer innovative logistikkløsninger og har noen av Norges største varehandelsaktører som kunder. De leverer programvare som gir kundene kontroll på sine varer på tvers av kanaler, effektiv ordre- og lagerstyring, effektiv distribusjon samt store effektiviserings- og HMS gevinster gjennom bruk av våre lagerroboter.

Selskapet har ca. 100 ansatte i Ålesund, Oslo og Trondheim, med høy kompetanse innen logistikk, programvareutvikling og automasjon.

Powered by Labrador CMS