Det opprinnelige Leiasenteret doblet arealet til det nåværende AMFI Rørvik, som åpnet i april. Click to add image caption

Koronaen tetter handelslekkasjen i Rørvik

Et mye større kjøpesenter med et tilsvarende bredere handelstilbud, og koronaen, har bidratt til at handelslekkasjen i Rørvik er tettet. Den lokale handelen er blitt mye større og sterkere.

Av Odd Henrik Vanebo

Folk i kystbyen Rørvik og det nære omland har virkelig oppdaget at AMFI Rørvik i april ble dobbelt så stort etter utbyggingen av det opprinnelige Leiasenteret. Butikker som har vært med lenge merker et mye større trykk enn tidligere år.

Handler mer lokalt

– Vi konstaterer at mange i år har droppet å dra til Namsos, Steinkjer og helt til Trondheim på julehandel, som har vært en tradisjon. De finner det de trenger i våre butikker, forteller senterleder Sissel Gjeset til Retailmagasinet.

Og ingenting så galt at det ikke er godt for noe: – Koronaen har gjort at folk er blitt enda dyktigere til å handle lokalt. De føler at det er trygt å handle på senteret, hvor de også treffer kjent. AMFI Rørvik er blitt møteplassen deres. To kafeer bidrar positivt til det.

Det stiller vel tilsvarende sterke krav til smittevern?

– Naturligvis. Etter utbyggingen har vi fått store fellesarealer, som er positivt for å holde avstand. Vi informerer grundig. Til dags dato har vi ikke hatt ett tilfelle av smitte. Men vi har drillet oss grundig for å kunne handle riktig hvis vi skulle få et smittetilfelle, poengterer Gjeset.

Senterleder Sissel Gjeset

Lekkasje tettet

– AMFI Rørvik har hatt en veldig fin utvikling siden nyåpningen i vår. Det er kommet til nye butikker, slik at det nå er 18 til sammen, pluss de to kafeene.

– En hovedgrunn til at gammel lekkasje i julehandelen er tettet ikke minst fordi viktige bransjer som interiør og tekstil gir et så godt tilbud at folk i Rørvik ikke lenger har behov for å dra langt av gårde til byene i Trøndelag for å handle:

Bruker Snapchat

– Heller ikke julegaver; de finner tilbudene her! De fleste har orientert seg på forhånd om tilbudene på Snapchat. Det er det sosiale mediet vi har valgt å satse på, og som fungerer veldig bra hos oss. Riktignok er det arbeidskrevende fordi det fordrer kontinuerlig oppdatering. Resultatene er så gode at det er vel verdt innsatsen, poengterer Gjeset.

Nytt handlemønster

– Det nye handlemønsteret er at kundene er innom senteret tre–fire ganger i uken. Her har det nok også en betydning at vi har utvidet åpningstiden med en time på kvelden, fra kl 18 til kl 19.

– Hva med omsetningsutviklingen?

– AMFI Rørvik har ved månedsskiftet passert 200,7 millioner, og har god fart inn i desember, sier Sissel Gjeset.

Powered by Labrador CMS