Eksempler på posters som AMFI-sentre bruker.
Eksempler på posters som AMFI-sentre bruker.

Smittevern: Thon avlyser alle markedsføringskampanjer

Olav Thon Gruppen har avlyst alle markedsføringskampanjer i regi av AMFI-sentre som er egnet til å tiltrekke seg store kundemengder, foreløpig fram til 20 januar.

Av Odd Henrik Vanebo

Det opplyser visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud til Retailmagasinet. Det er ett av de ekstraordinære tiltakene som er iverksatt etter at nye, forsterkede smitteverntiltak ble gjort gjeldende midlertidig i to uker fra 4. januar, med anbefaling om at sentrene bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Det andre ekstraordinære tiltaket er anbefaling om bruk av munnbind for alle besøkende:

– Munnbind gjøres gratis tilgjengelig for alle kunder som ikke har dette selv tilgjengelig. I de større sentre er det eget personell som deler ut munnbind på dager med stort besøk, sier Hallerud.

Olav Thon Gruppen er Norges største kjøpesenteraktør og har forvaltningsansvar for totalt 83 kjøpesentre i Norge hvor ni av disse er blant de ti største i landet. Kjøpesentrene deres hadde i 2019 ca. 161 millioner besøkende.

Visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen Ole-Christian Hallerud
Visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen Ole-Christian Hallerud

Samarbeider med hvert senter

– Olav Thon Gruppen har siden starten av koronapandemien arbeidet aktivt i samarbeid med hvert senters lokale helsemyndigheter for å sikre en trygg handel, opplyser Hallerud videre. Av tiltak som har vært iverksatt siden starten av pandemien nevner han:

Egen ‘poster’ for maksimalt antall i butikken.
Egen ‘poster’ for maksimalt antall i butikken.

• Spritdispensere tilgjengelig ved alle innganger

• Avstandsmarkering på gulv

• Innført høyre/venstre-‘kjøring’

• Kontinuerlig smittvernsvask av alle berøringsflater

• Jevne opprop via høyttaler anlegg; «husk hold avstand»

• Ekstra vekterressurser med fokus på kritiske steder i sentre og butikker i forhold til avstandskrav

Følger opp nye retningslinjer

Fra og med 4. januar kom regjeringen med nye nasjonale retningslinjer hvor man anbefaler at alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand.

De nye nasjonale retningslinjene følges opp slik av Olav Thon Gruppen, forklarer Hallerud:

1: Det beregnes ett smitteverns forsvarlig maksimalt kundeantall både for kjøpesentre som helhet og for hver enkelt forretning iht. modellen fra; The IPM research team.

https://www.placemanagement.org/news/calculating-the-area-needed-for-social-distancing/

2: Senterets totale kundeantall overvåkes elektronisk via senterets kundetellere. De fleste av våre største sentre viser «sanntidskundeantall». For de av våre sentre som ikke har sanntids kundetellere gjøres telling ved manuell beregning.

3: Dersom kundeantallet overskrider 0,85 av det maksimalt forsvarlige antallet, iverksettes overvåking av inngangspartier og parkeringsplasser.

4: Dersom kundeantallet for senteret når maksimalt antall «stenges parkeringen og de iverksetter ‘to ut, én inn’» til de har god kontroll igjen.

5: Hver enkelt butikk innfører opplysninger om maksimalt tillatt kundeantall på sin egen inngangsdør og håndhever dette for sin butikk, om nødvendig med hjelp av senterets vektere.

Powered by Labrador CMS