Sambrukstorget slik Thon har sett for seg utbyggingen av Amfi Alta.

Ny runde om utbygging av Amfi Alta

I et planutvalgsmøte i Alta kommune ble forslaget til utbygging stemt ned. Men Amfi Alta gir ikke opp og gjør endringer i forslaget for å få klarsignal.

Av Odd Henrik Vanebo

Amfi Alta er det største kjøpesenteret i Finnmark. Investeringsrammen for den ønskede utbyggingen nærmer seg en kvart milliard kroner, og saken har versert i flere år.

Geir Garte, prosjektsjef i Olav Thon Gruppens utbyggingsavdeling, forklarer:

– Prosjektet er økonomisk krevende, mest på grunn av kommunens krav om å ta over et parkeringsanlegg under bakken i stedet for P3 og P4 i dagens situasjon. Et slik anlegg ville koste langt over det tomtekostnader, diverse frikjøp for parkering etc. ville komme på. Fleksibliteten med parkering i et sambrukstorg og et betydelig omfang av leiligheter for salg og utleie ble dermed en premissgiver for å få dette til økonomisk.

Geir Garte

Park fremfor sambrukstorg

Kommunens administrasjon hadde i sitt framlegg foreslått park i stedet for Amfis ønske om sambrukstorg. Amfi mener at et sambrukstorg vil gi større fleksibilitet enn kommuneadministrasjonens forslag om park.

– Dette ble dessverre ikke vedtatt. Kommunen ønsker og har vedtatt torg/park. Vedrørende utforming og antall boliger for utleie og salg, hadde også administrasjonen et eget forslag med mindre antall og annen utforming av boligene, som dessverre ble vedtatt, sier Garte.

Det bil si at to viktige elementer som premissgivere i Amfis prosjekt ble nedstemt, og dermed kan prosjektet som sådan ikke realiseres.

Gir ikke opp

Det betyr derimot ikke at Thon nå gir opp utbygging av Amfi Alta.

– Nei-nei! Alta er det store vekstsenteret i Finnmark hvor vi ønsker å bidra til et stadig bedre handels- og boligtilbud for en voksende befolkning. Et tilbygg på ca. 8.800 kvm nye kjøpesenterarealer vil bety mye for dagens Amfi Alta. Så nå kaster vi oss rundt for å justere våre planer, hvor P4 som sådan ikke vil inngå. Så får vi håpe vi håper kan tilfredsstille politikernes og administrasjonens krav neste gang, avslutter Geir Garte.

Powered by Labrador CMS