Bærekraftprisen 2023

Årets bærekraftpris gikk til Alti Vinterbrol. Senterleder Grethe Johnsen til høyre i bildet.
Årets bærekraftpris gikk til Alti Vinterbrol. Senterleder Grethe Johnsen til høyre i bildet.

Alti Vinterbro kåret til mest bærekraftig

Tre dyktige finalister har vist at de utfører sitt bærekraftsarbeid for å ivareta mennesker, lokalsamfunn og forvaltning av bygningsmassen med svært gode resultater. Vinner av Bærekraftprisen 2023 ble Alti Vinterbro som kan vise til  høyeste klassifiseringsnivå BREEAM In-Use Outstanding.

Juryen mener alle de tre nominerte sentrene har vist en generell bredde i sitt arbeid, og i sitt særpreg og mener de viser vei for andre.

– Det er de små valgene som bærer i riktig retning, sa senterleder Grethe Johnsen etter seieren.

Oslo S Shopping har tatt sosial bærekraft på alvor og arbeider med, og ikke mot, rusmiljøet og ungdomskriminaliteten i og rundt senteret. Det å få O`Learys til å gjenbruke inventaret fra Fridays uten større ombygginger gir god miljøgevinst og viser at det er mulig. Godt tilrettelagt miljøstasjon i trange og vanskelige lokaler er også et produkt av god kreativitet.

 Sartor Storsenter er en motor i bærekraftig stedsutviklingen på Straume. Senteret tar ansvar og spiller kommunen god på en forbilledlig måte og de har lagt ned betydelige ressurser i parkanlegg, miljøgate og forsyner området med miljøvennlig varme fra eget nærvarmenett.

Sosial bærekraft er også sterkt i fokus med Krafttak for kreft - Basecamp – Eldre treff, Demenskor osv.

 Juryens begrunnelse

Vinterbro Senter har, med kravene i BREEAM In Use som mal, gjennom de siste årene arbeidet systematisk med forbedring av miljøprestasjonene på alle områder. Gullende rene tekniske rom hvor selv «fenriken» i kompani Lauritzen ikke hadde funnet noen støvkorn. God teknisk drift som har resultert i lavt energibruk til fellesanlegg som «nesten nulles» når en tar i betraktning produksjon på solcellen på taket. Biodiversitet i fokus ved å beholde stedegnede arter som sørger for mat til villbiene. Og her lar en blomstene blomstre ferdig før en klipper uteområdene.

Årets vinner har levert god kvalitet i driften og har god kontroll på miljøpåvirkningen av egen drift gjennom gode rutiner på å fange opp avvik.

Senteret utmerker seg med et svært engasjert senterteam som er både innovative og opptatt av å skape et kjøpesenter som tar bærekraft på alvor innenfor alle områder. Senterteamet har et sterkt lokalt sosialt engasjement som er inkluderende og «tar vare på» nærmiljøet.

Alle områder er godt dokumentert gjennom at de innen sertifiseringen BREEAM In-Use har mottatt høyeste klassifiseringsnivå «Outstanding».

 

Powered by Labrador CMS