Smart-høyttalere vil snart fortelle kundene dine hva de bør kjøpe

Google lanserte nylig Google Assistant på norsk, noe som innebærer at Google Home og smart-høyttalere fra andre produsenter kommer til å vies langt større interesse her til lands i nær fremtid. En ting er sikkert, og det er at nordmenn snart vil bruke talekommandoer til noe mer enn å «spørre Siri» på mobilen om det kommer til å regne i dag.

Publisert

Av: Matthias Peter, Country Client Partner, Cognizant Norge

De avanserte taletjenestene som nå implementeres i rendyrkede smart-høyttalere som Google Home eller Amazon Echo, byr på helt nye muligheter for retailere:

Norske forbrukere kommer etter hvert til å bruke smart-høyttalerne sine til å søke opp all slags varer på nettet – og deretter bestille varene de vil ha ved hjelp av talekommandoer.

Avansert taleteknologi knytter kunder og merkevarer sammen på en høyst personlig og brukervennlig måte. Det innebærer at de mest avanserte smart-høyttalerne blant annet kan søke, hente ut informasjon, gi anbefalinger og aktivere ulike funksjoner og valg på nettsteder, apper og andre systemer som vi bruker i det daglige.

Noen få retailere har begynt å tilrettelegge for denne utviklingen nå, mens mange andre er nødt til å fornye strategiene sine hvis de vil være forberedt på den talestyrte virkeligheten som er like rundt hjørnet.

Gjør deg klar for talestøttet netthandel

Matthias Peter er Country Client Partner i Cognizant Norge.
Matthias Peter er Country Client Partner i Cognizant Norge.

Fremveksten av talestøttet netthandel bygger på de mange fremskrittene som har skjedd innenfor taleteknologi, maskinlæring og språkgjenkjenning for Kunstig intelligens (AI) de siste årene. Etter hvert som talesøk blir bedre og mer nøyaktig, samtidig som de smarteste smart-høyttalerne begynner å støtte norsk språk, vil også populariteten øke kraftig.

Fra en retailers perspektiv vil det kunne føre til store tidsbesparelser, samt frigjøre arbeidskraft, dersom man greier å håndtere kundenes talestyrte kjøpsprosesser på en god måte. Der ligger også incentivet for å investere i denne typen teknologi.

Amazon har allerede gjort det mulig for forbrukere i utlandet å bestille varer på nettet gjennom å bruke talekommandoer på enhetene som støtter taletjenesten Alexa. Disse Amazon-kundene har blant annet tilgang til eksklusive tilbud og kan enkelt gjøre nye bestillinger basert på eksisterende kjøpshistorikk.

Google Home-enhetene har også fått handlefunksjoner i USA, noe som betyr at man i utvalgte amerikanske byer kan bestille- og betale for varer med talekommandoer og få dem levert med budtjenesten Google Express.

Markedet modnes

De store internasjonale aktørene har gjort betydelige investeringer i taleteknologi, men likevel er dette fremdeles i startfasen. Før taleassistentene for alvor kan tas i bruk til netthandel i hverdagen, må de bli enda mer nøyaktige når det gjelder språkgjenkjenning. Sett fra vårt perspektiv, er det spesielt viktig at taletjenestene som støtter norsk språk gir en opplevelse som ligger tett opptil den du får på engelsk.

Markedslederne fra et produktperspektiv er i skrivende stund Amazon og Google. De jobber iherdig med å utforske hvordan talestøttet netthandel kan bli bedre og enklere på deres smart-høyttalere. Om få år vil det trolig være mulig å handle hos de fleste store retailere ved bruk av tale – også her til lands.

Videre kommer konteksten for bruk av talehandel til å bli utvidet ytterligere: For eksempel har LG allerede presentert et smart-kjøleskap som bruker Alexa, hvor du kan bestille matvarer direkte fra kjøkkenet via talekommandoer.

En sømløs shoppingreise

For at retailere skal kunne dra mest mulig nytte av morgendagens smart-høyttalere, er de nødt til å se på mulighetene som allerede eksisterer i dag, samtidig som de må tenke nytt. Som retailer bør målet ditt være å forenkle kjøpsprosessen, skape unike opplevelser for kundene, og ikke minst hjelpe dem med å ta smartere beslutninger.

Det store gjennombruddet for talestyrt handel er like rundt hjørnet. Snart vil folk flest forvente å kunne bruke talestyrte tjenester også når de handler på nettet. Dersom du lykkes med å integrere taleteknologi og AI-taletjenester med de fysiske- og digitale kanalene dere bruker i dag, vil kunden få en sømløs kundeopplevelse fra start til slutt.

De som inviterer til en slik sømløs opplevelse på tvers av alle kanaler, kommer til å vinne markedsandeler i retailbransjen. Fra et AI- og dataanalytisk perspektiv, er talestyrt handel nødt til å gjøre kundeopplevelsen enda mer dynamisk, blant annet ved å basere dialogen på kundedata fra tidligere interaksjoner. Retailerne trenger med andre ord en teknologiplattform som kan oppfatte- og tolke kundenes talekommandoer nøyaktig og effektivt. En slik plattform kan samtidig gi norske retailere svært verdifull innsikt om kundenes kjøpemønster, behov og ønsker.

Powered by Labrador CMS