ÅF Lighting vant internasjonal pris for Østbanehallen. Foto: ÅF

Økt bevissthet gir bedre og billigere belysning

Lysdesign er endelig i ferd med å bli et anerkjent yrke. Flere innser at det ikke er et fordyrende ledd. Ved å trekke profesjonelle tidlig inn i prosessen får man bedre lys og totaløkonomi, hevder ÅF Lighting.

Publisert

ÅF Lighting er en ledende aktør innenfor rådgiving, design og prosjektering av belysningsløsninger i Skandinavia. Etter 30 år i bransjen har de blitt et av verdens ledende miljøer innen lysdesign. De jobber tverrfaglig og har lysdesignere, designere, arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og fysikere under samme tak. Målet er å tilby kundene den beste balansen mellom funksjon, estetikk og miljø. Blant tjenestene de leverer er arkitektonisk lysdesign, masterplaner for belysning og infrastrukturbelysning.

Morten Jensen og Tomas Sjögren på ÅFs norske kontor på Lysaker forteller at det er en utbredt misforståelse at det koster mer penger om man kobler lysdesignere inn i byggeprosjekter.

Morten Jensen og Tomas Sjögren i ÅF Lightning. Foto: Nils Vanebo

– Tvert i mot. Belysningsløsningene kan mange ganger bli mye billigere i innkjøp og langt billigere i drift, sier Morten Jensen som er sjef for ÅFs belysningsavdeling i Norge.

Et fag i utvikling

Det er ikke mange aktører som driver med lysdesign i en viss skala i Skandinavia. Så sent som i 2011 jobbet 20 personer med belysning i ÅF-konsernet, og 85 prosent av prosjektene var utendørs belysning. I dag jobber mer enn 80 ansatte med lys, og markedet vokser hele tiden. ÅF jobber med alt fra cellekontorer til kjøpesenter til muséer og utendørs anlegg.

Bevisstheten om belysningens betydning er nå i ferd med å øke, både hos byggherrer, ingeniører og el-installatører. Belysningsdesign er et fagområde i rask utvikling. Under mottoet ”Lighting for People” ønsker ÅF Lighting å bidra til å skape en opplevelse og stemning for brukerne, samtidig som belysningen skal leve opp til funksjonelle og driftsøkonomiske krav. I planleggingsfasen av et belysningsprosjekt lages en plan for et holistisk gjennomført konsept: Lysteknikk, estetikk, tilpasning, drifts- og anleggsøkonomi og ikke minst energieffektivitet.

Utfordrer retail

Morten Jensen utfordrer retailsektoren som han mener fram til nå har hatt et nærmest manisk forhold til lys. Hvis kravet på en arbeidsplass er 500 lux, hvorfor vil da norsk retail ha 1.000-2.000 lux? Da får man overbelyste områder i butikkene, mener han. I Bogstadveien begynte noen butikker med 3.000 lux, og da følte nabobutikkene seg tvunget til å følge etter.

– Retail bør i stedet tenke mer på komfort og kontraster enn å overbelyse sine butikker. Det er viktigere å skape kontraster enn å få mest mulig lys, poengterer Jensen.

Det er også viktig å se på samspillet mellom innredningen og belysningen. Jensen forteller videre at det ofte også sluntres i sluttfasen når butikken skal i gang etter å ha fått ny belysning. Fininnstillingen blir ikke alltid gjort. Dessuten resulterer manglende kunnskap av og til i at man bare kjører "on-off", altså at man ikke benytter seg av mulighetene man har til å styre lyset. Når det eksempelvis er mye lys ute, kan man redusere lyset inne. Men man må unngå å få mørke kroker, for dagslyset er ikke retningsstyrt og tilfører ikke lys alle steder. Sollys gir skarpe kontraster, mens gråvær jevner ut lyset.

– Butikkjeder bør i større grad ta oss med på råd. Hittil har de vært for lite opptatt av lysdesign, sier Jensen.

Lys er vanskelig å kvantifisere

Lys skal skape et hyggelig sted å være og en koselig stemning. Men hva som er godt lys, er vanskelig å beskrive kvantitativt i en teknisk beskrivelse. Det finnes nemlig en X-faktor.

– Vi ønsker å skape unike belysningsløsninger basert på nordiske designtradisjoner. Vi kaller det New Nordic Lighting, sier Morten Jensen.

Lysdesign er fortsatt et misforstått yrke.

– Mange tror at det er dyrt og dreier seg om «farget lys på en vegg». Feil! Det utgjør bare fem prosent av vår hverdag, sier Thomas Sjögren, Business Development Manager i ÅF Lighting.

Fortsatt har ikke belysning noe eget kapittel i Bygningsloven, men Lyskultur jobber med saken. Sjögren tror at det bare er et tidsspørsmål før lys blir løftet fram i lovverket. Enn så lenge bidrar ÅF Lighting med sin størrelse til å bevisstgjøre myndigheter og rådgivende ingeniører om betydningen som lys har. I anbudsdokumenter har følgende formulering ofte gått igjen: "Lys i henhold til Lyskultur sine publikasjoner". Dette mener ÅF på langt nær er spesifikt nok. Byggherrer må oppgi mye mer konkrete spesifikasjoner.

– Lyskultur sine publikasjoner er gode, men de sier lite om opplevelsen av rom og lysdesign, forklarer Morten Jensen.

Å oppgi lux-tall er alt for snevert. Det er hele belysningskonseptet som er det avgjørende. En byggherre bør definitivt ikke begynne prosessen med "noen fine lamper som han har sett", for da får man "lampesetting" og ikke lyssetting.

– Belysningskonseptet må påbegynnes før man begynner med detaljprosjekteringen for bygget, understreker Jensen.

Kjøpesenteret Kfem i Stockholm. Foto: ÅF

De tre viktige momentene er estetikk, funksjon og bærekraft/miljø. Med styringssystemer skal man sikre seg at man får rett mengde lys, til rett tid og på rett sted. Ønsker man varmt eller kaldt lys? Hvilken funksjon skal lyset ha? Slike avklaringer må gjøres i forkant for å unngå misforståelser og krangel i etterkant.

ÅF Lighting understreker betydningen av å konsultere uavhengige rådgivere, og ikke gå direkte på produsentene.

– Vi er 80 prosent ferdig med vår jobb før vi i det hele tatt begynner å tenke på hvilke produsenter vi skal bruke, sier Sjögren.

LED overtar

Uavhengighet mot produsenter er spesielt viktig nå som LED er på full fart inn som den klart foretrukne teknologien. Det er ikke noe annet enn LED som gjelder nå. LED reduserer problemet med X-faktoren som vanskelig å kvantifisere, og knuser i tillegg halogen-teknologien fullstendig på energieffektivitet og levetid. LED lar seg lett dimme, bedre enn eldre teknologier.

I innkjøp er gjerne LED noe dyrere, men med lavere driftskostnader er denne merutgiften som regel tjent inn på mindre enn ett år. I bygg har belysning gjerne stått for 20-30 prosent av energiforbruket, noe som blir klart lavere med LED-belysning. På kjøpesenter brukes mye energi på å kjøle ned varme fra belysning. Her blir det også besparelser etter hvert som LED erstatter gammel halogenbelysning.

Vant internasjonal pris

I april mottok ÅF Lighting en internasjonal pris på IALD International Lighting Design Awards i San Diego. I konkurranse med aktører fra hele verden vant de prisen for sitt prosjekt på Østbanehallen, «Ø», hvor de designet et komplett lysdesign for å skape en unik og behagelig atmosfære. Da Østbanehallen ble bygget på 1880-tallet, hadde den en åpen fasade mot øst som slapp inn lys fra den stigende sola som fylte hallen. ÅF Lighting sitt design tar vare på dette elementet, og soloppgangen symboliserer begynnelsen av en ny dag og en ny reise. I fjor vant ÅF også den norske lysprisen for beste innendørs belysning for samme prosjekt.

– Vi jobbet hardt med det prosjektet, og jeg tror vi har laget en high-end løsning som viser de spesielle kvalitetene til nordisk lysdesign. Bakgrunnen for Østbanehallens belysningskonsept er å skape en myk og sofistikert belysning slik at bygningen fremstår som en vakker bakgrunn for torget den skal romme, sier Morten Jensen.

I Østbanehallen (hovedbilde øverst i saken) var byggherren allerede i utgangspunktet bevisst på belysning, og Jensen mener at det er en direkte årsak til at resultatet ble så bra at prosjektet har vunnet to priser.

ÅF-konsernet er representert i 30 land og har sitt hovedkontor i Stockholm

ÅFs norske kontor ligger på Lysaker.

Konsernet omsatte i fjor for snaut 10 milliarder SEK.

ÅF har 8.500 ansatte og tilbyr ingeniørtjenester i tre sektorer: Energi, industri og infrastruktur.

ÅF Lighting prosjekterer belysningsanlegg med hensyn til en samlet vurdering av følgende tre faktorer:

• Best Available Technology. Den best egnede teknologien benyttes ut fra lystekniske, drifts- og energimessige krav.

• LCC (Life Cycle Cost). Belysning velges ut fra de totale livssykluskostnadene.

• EU ECO Design Direktiv. Retningslinjer for utfasing av gamle lyskilder.

Powered by Labrador CMS