Tidspunktet for Øyvind Apellands tiltredelse vil skje etter nærmere avtale.
Tidspunktet for Øyvind Apellands tiltredelse vil skje etter nærmere avtale.

Ny daglig leder i Aera

Tidligere BankAxept-sjef Øyvind Apelland skal lede Aera Payment & Identification, med mål om å sikre enkle, trygge og kostnadseffektive betalings- og identifikasjonsløsninger for handelen og tilrettelegge for fremtidens sømløse kundereise.

Publisert

Øyvind Apelland har i perioden 2014 til 2018 vært leder for BankAxept og er i dag ansvarlig for teknologiplattformer og internasjonal forretning i det nylig sammenslåtte selskapet, bestående av tidligere BankAxept, BankID og Vipps. Han har tidligere også hatt ulike lederroller i Nets.

Har hatt et godt samarbeid

– Aera og BankAxept har hatt et godt samarbeid og jeg er blitt kjent med Aera som et spennende selskap med store ambisjoner og muligheter. BankAxept er et produkt- og infrastrukturselskap med et sterkt og godt forhold til handelen og det blir nå spennende å tre over på handelens side for å bidra til at effektiv betaling og identifikasjon ivaretas også i fremtiden. Dette er ekstremt viktig for å sikre handelens konkurransekraft i en stadig mer krevende konkurransesituasjon, hvor bruk av ny teknologi og tilpasning til fremtidens kundereise på tvers av kanaler er avgjørende, sier Apelland.

Samarbeid den nye konkurransekraften

Han opplever at Aera er svært godt posisjonert for å bli en ledende tjenesteleverandør.

– Aera har siden etablering vist i praksis at samarbeid er den nye konkurransekraften. Handelen har gjennom Aera fått en viktig stemme i å påvirke markedsreguleringer i tett samspill med andre aktører. Jeg ser frem til å lede videreføringen av arbeidet som er lagt ned for å etablere handelens infrastruktur for dagens og fremtidens sømløse kundereise sammen med den dyktige gjengen i Aera, sier Apelland.

Matcher selskapets behov

Styreleder Eldar Skjetne i Aera mener Øyvind Apelland har en bakgrunn og kompetanse som passer godt til selskapets videre behov.

– Øyvind er en kunnskapsrik og dyktig leder med lang fartstid innenfor betaling. Han har sentral kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og forretningsutvikling, noe som er viktig for videreutviklingen av Aera som et fremtidsrettet selskap på vegne av handelen, sier Skjetne.

Gjennomføringskraft

I den siste perioden som leder av BankAxept hadde Øyvind Apelland en nøkkelrolle i sammenslåingen av BankAxept, BankID og Vipps. Vipps-sjef Rune Garborg trekker frem

Apellands gjennomføringskraft som viktig for prosessen.

– Øyvinds lederskap har vært viktig for BankAxepts suksess. Han har vært en viktig bidragsyter i fusjonsprosessen mellom BankAxept, BankID og Vipps, og har sørget for at den både ble effektiv og ikke minst motiverende for de ansatte. Vi kommer til å savne både hans kompetanse og hans gjennomføringskraft, sier Garborg.

Powered by Labrador CMS