Harald J. Andersen: – Den høye grensehandelen går ut over et bredt spekter av yrkesgrupper og næringer. (Foto: Virke)

‘Eksplosiv vekst i netthandelen’

‘En eksplosiv vekst i netthandel fra utlandet forutsetter at 350-smutthullet tettes så raskt som mulig.’

Publisert

Nye tall fra SSB viser at nordmenn handlet for 15.3 milliarder kroner på dagsturer til utlandet de siste 12 månedene. Den digitale grensehandelen kommer i tillegg, og er ikke med i SSBs tallgrunnlag over grensehandelen.

Svært høy handelslekkasje

– Norge taper både arbeidsplasser og inntekter med den svært høye handelslekkasjen mot utlandet. I tillegg til SSBs tall for den tradisjonelle grensehandelen, kommer en eksplosiv vekst i netthandel fra utlandet, forteller Harald J. Andersen, direktør for Virke handel.

De siste 12 månedene har gjennomsnittsnordmannen ifølge SSB brukt nesten 1900 kroner hver gang han har kjørt over grensen, mot 1750 kroner i forrige 12 måneders-periode.

Bekymringsverdig

– Den høye grensehandelen er svært bekymringsverdig, og går ut over et bredt spekter av yrkesgrupper og næringer, alt fra den norske bonden til de butikkansatte. Det haster med å få på plass politiske tiltak som får ned grensehandelen, fortsetter Andersen.

Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding om handelen, der de varsler at de vil utrede et grensehandelsbarometer som gir bedre kunnskap om både nordmenns netthandel fra utlandet, og hvilke varer og tjenester nordmenn handler utenfor landegrensen. Hverken netthandel eller hva nordmenn bruker penger på i utlandet er med i dagens SSB-tall. Regjeringen har i tillegg varslet at momsfritaket på nettkjøp for under 350 kroner i utlandet, skal fjernes fra 2020.

Haster å få på plass

– Vi er glade for at regjeringen forstår behovet for et langt bedre kunnskapsgrunnlag om grensehandelen. Det haster å få plass et verktøy som gir grunnlag for målrettede tiltak som får ned både den tradisjonelle og den digitale grensehandelen, slår Andersen fast.

– Dessuten må 350-smutthullet tettes så raskt som mulig. Handlevanene har endret seg som følge av forskjellsbehandlingen mellom norske og utenlandske nettaktører, og kommer til å fortsette å endre seg jo lenger vi opprettholder den. Posten melder at nettshoppingen før jul når nye høyder og de venter et rekordhøyt antall pakker på post i butikk. Svært mange av disse pakkene er handlet i utlandet. Jo lenger vi venter, jo vanskeligere blir det å snu de nye handlevanene, påpeker Andersen.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS