Postens pakkebånd har gått for fullt hele året. (Illustrasjonsfoto: Håvard Jørstad/Posten)
Postens pakkebånd har gått for fullt hele året. (Illustrasjonsfoto: Håvard Jørstad/Posten)

350-kronersgrensen for fall

Fritaket fra avgift for varesendinger av lav verdi (350-kronersgrensen) står for fall hvis regjeringen følger klare råd fra næringslivet og næringslivets organisasjoner.

Publisert

Finansdepartementets høringsrunde om endringer i lov og forskrift om merverdiavgift, forskrift om toll og varesendinger og forskrift om skattebetaling er nå avsluttet. Formålet med endringene er å likestille forbrukerkjøp av varer i Norge med netthandel fra utenlandske plattformer, når det gjelder avgifter på varene.

SSB positiv

Statistisk Sentralbyrå er for eksempel positiv til forslaget i sin høringsuttalelse: «… da vi ser at en ordning hvor også innførsel av varesendinger av lav verdi pålegges merverdiavgift kan gi en bedre oversikt over husholdningenes vareimport enn i dag, noe som kan være positivt for nasjonalregnskapet samt analyser av husholdningenes konsum og netthandel. (…) SSB har forståelse for at det ikke innføres deklarasjonsplikt for varesendinger av lav verdi før det er hensiktsmessige tekniske løsninger på plass. Siden departementet ber om innspill på effekten av deklarasjonsfritaket kan vi nevne at en eventuell deklareringsplikt også på varesendinger med verdi under 350 kroner potensielt kan øke dekningsgraden og kvaliteten på tolldata som brukes i nasjonalregnskapet og analyser av husholdningenes konsum. Dataene kan dessuten gi SSB en ny mulighet til å kvalitetssikre andre datakilder, som data fra korttransaksjoner.»

Vil ha like konkurransevilkår

Komplett stiller seg også positiv til forslaget: «Komplett AS er blant det største aktørene innen netthandel i Norge. Vi er opptatt av at handel skal skje på like konkurransevilkår. Dette har stor betydning for konkurransedyktigheten til norske aktører innen varehandel generelt og innen nettbasert handel spesielt.

Gjeldende avgiftsfritak ved forbrukerimport av varer av lav verdi vrir konkurransen og gir ulogisk konkurransefordel til utenlandske virksomheter. De siste årenes økning i nettbasert handel har bidratt til betydelig sterkere konkurranse der ulike konkurransevilkår gir store og raske utslag i handelsvolumer. Konsekvensene er store gjennom tap av arbeidsplasser og inntekter for det norske samfunnet.

Komplett AS er på denne bakgrunn grunnleggende positiv til forslaget om avvikling av avgiftsfritaket for varer av lav verdi.»

Komplett konkluderer i uttalelsen: «Komplett AS støtter regjeringens forslag om å avvikle 350 kr fritaket for mva, samt at gjennomføringen bygger på de løsningene som skisseres for belastning av mva ved import.

Foreslått løsning forutsetter at innkreving av mva skjer via selger i utlandet. For at dette skal innebære reell likebehandling av norske og utenlandske bedrifter er det avgjørende at innkreving av mva fra utenlandske virksomheter blir tilstrekkelig effektiv. Dette innebærer særlig at kontrollen med riktig innberetning av verdi og betaling av mva blir tilstrekkelig effektiv når ordningen innføres.

Vi ser også positivt på forslaget om å heve tollgrensen til 3 000 kroner for varer.»

Uttalelsen er signert av Karin Berg, direktør B2C.

‘En reell trussel’

NHO Service og Handel tok opp temaet under arrangementet "Norsk netthandel - en jobbskaper" på Arendalsuka, der både Karl Alveng Munthe-Kaas i Kolonial.no (t.v.) og Stian Gabrielsen i Komplett delte sine erfaringer. (Foto: NHO Service og Handel)
NHO Service og Handel tok opp temaet under arrangementet "Norsk netthandel - en jobbskaper" på Arendalsuka, der både Karl Alveng Munthe-Kaas i Kolonial.no (t.v.) og Stian Gabrielsen i Komplett delte sine erfaringer. (Foto: NHO Service og Handel)

– 350-kronersgrensen er en reell trussel, skriver NHO Service og Handel i en pressemelding fra Arendalsuka:

«Komplett vurderte å droppe utvidelsen av sitt logistikksenter i Sandefjord grunnet 350-kronersgrensen.

Det snakkes mye om automatisering og bortfall av arbeidsplasser i Norge innen varehandelen. Derfor er det viktig at det settes søkelys på at det også skapes nye. Norsk netthandel er en viktig sysselsetting- og integreringsmotor i det norske samfunn, og hvis de bedriftene får like konkurransevilkår som utenlandske nettbutikker, vil de være en viktig bidragsyter til dette også i fremtiden.»

Powered by Labrador CMS